Pascal Weijers spreekt op seminar ‘Projectontwikkeling wind op land’

Datum
31 januari 2018
Locatie
The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht
Inloop vanaf
13:00 uur
Aanvang
13:20 uur
Einde
16:30 uur
Organisator
Bosch & Van Rijn
 
Deelname: kosteloos
Site
http://www.boschenvanrijn.nl/seminar-projectontwikkeling-wind-op-land/

Het Energieakkoord 2.0 komt eraan: doelen voor windenergievermogen maken plaats voor regionale energie strategieën en wind op land moet op kostprijs concurreren met wind op zee en andere manieren om CO2 te besparen. Coöperaties betreden de markt en een steeds groter deel van de financiële opbrengsten moet gedeeld worden met de omgeving. Kortom, de wereld van de ontwikkelaar verandert en de grote vraag is: Is er toekomst voor de windontwikkelaar na 2020?

Pascal Weijers, directeur Windunie Advies, belicht de rol van de ontwikkelaar. Hoe maken we meters in de regio zonder specifieke doelstellingen voor wind? Andere sprekers zijn: Geert Bosch, directeur Bosch & van Rijn, Ed Nijpels, voorzitter van de SER-borgingscommissie, Meindert Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving bij het ministerie van EZK en Gerlach Velthoven, voorzitter Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen.

Voor meer informatie over het programma en registratie, kunt u terecht op de website van Bosch & van Rijn.