R-Meeting

Datum
27 augustus 2020
Locatie
Zoom
Inloop vanaf
15:00 uur
Aanvang
15:00 uur
Site
https://www.r-meetings.nl/

Aankomende meeting

Datum: 27 augustus 2020 15:00 uur

Locatie: zoom

Inhoud: R-Meetings organiseert op 27 augustus een online event over de actuele stand van zaken en scenario’s voor windenergieprojecten op land. Hoe beïnvloeden de covid-19 maatregelen de ontwikkeling van wind op land?

We starten met een sessie van Pascal Weijers (Projectleider SwifterwinT, Windunie) over de maatregelen rondom corona en welke weerslag deze hebben op het RES (Regionale Energie Strategie) programma en daarmee op nieuwe windparken in ontwikkeling. En over ervaringen om in deze omstandigheden het contact met initiatiefnemers van windparken te onderhouden.

Vervolgens deelt Jeroen Boerkamps (Director Green Trust Consultancy) zijn ervaringen over de druk op prijzen, onzekere levertijden en vertragingen bij (toe)leveranciers van turbines. We sluiten af met Marc Schmitz (Managing Director Rabobank) die uitdagingen rondom kredietwaardigheid van bedrijven en het afsluiten van Power Purchase Agreements bespreekt.

We delen tijdens deze online meeting de uitdagingen en successen met elkaar in een virtuele en interactieve setting.

Een aantal partijen heeft de handen ineen geslagen om regelmatig Wind op Land meetings te organiseren. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Over R-Meetings
Nederland staat met de energietransitie voor een grote uitdaging. De verdere ontwikkeling van windenergie op land speelt een belangrijke rol daarin. De kennis, expertise en ervaring is aanwezig om deze klus te klaren, maar het vraagt om de inzet en samenwerking van alle betrokkenen in Nederland. Om deze belanghebbenden bij elkaar te brengen, elkaar te informeren over ontwikkelingen m.b.t. wind op land, de dialoog daarover te voeden en de samenwerking te bevorderen, zijn de R-Meetings opgezet.

R-Meetings staat voor ‘regelmatige’ of ‘regular’ meetings over windenergie op land. Tijdens de R-Meetings worden presentaties gehouden over actuele en relevante thema’s. Na de presentaties is het mogelijk om onder het genot van een hapje en drankje na te praten met alle aanwezigen.

Meer informatie staat op de volgende website; www.r-meetings.nl