Stakeholderdialoog Duurzame Energietransitie

Datum
17 april 2018
Locatie
Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte
Inloop vanaf
12:00 uur
Aanvang
12:00 uur
Einde
17:00 uur
Organisator
I.s.m. LEO en NWEA
 
Alleen op uitnodiging.
Adres
Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte
Plein 24
Den Haag
Toon locatie op Google Maps
Contactpersoon
Sigi Van Driel - Simons
06 82 28 22 81
Sigi.simons@windunie.nl
Site
https://www.societeitdewitte.nl/nl/home/

Nu de energietransitie is ingezet en dat voor iedere Nederlander zichtbaar, tastbaar en merkbaar wordt, is het cruciaal om te weten welke rollen er zijn en welke belangen er spelen bij de overgang naar een duurzame energievoorziening. Door een constructieve dialoog met stakeholdergroepen zorgen we ervoor dat alle belangen een plaats krijgen in de energietransitie. De stakeholderdialoog is het startpunt van een goede gezamenlijke ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen en vormt input voor landelijke uitwerking in 2018.

Aanpak
Tijdens het officiële gedeelte is er ruimte voor interactieve discussies en verdieping in elkaars rollen en belangen. Bij deze bijeenkomst is de ‘Chatham house rule’ van toepassing.

Doelen van de middag
De dialoog heeft als uitkomst meer begrip, verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de duurzame energietransitie. Input uit deze stakeholderdialoog zetten de initiatiefnemers in om in de provincie verder in te zetten en uit te rollen. De stakeholderdialoog is een belangrijk beginpunt.

Locatie : Sociëteit De Witte | Den Haag
Datum : Dinsdag 17 april 2018
Tijd : Inloop | Lunch | 12.00u.
Programma : 13.00u. – 17.00u. | Met aansluitend borrel
Dagvoorzitter : Harm Edens

Doelgroep
High level beleidsmakers zoals: IPO, VNG, SER, EZK, gedeputeerden, wethouders. Daarnaast vertegenwoordigers van branche organisaties: NVDE, ODE decentraal en belangenverenigingen (bewoners omgeving van zonneweides en windparken, huizenbezitters, netbeheerders). Ontwikkelaars van zonne- en windenergie en energie opslag.

Programma
12.00u.: Inloop/ lunch.

13.00u.:
Welkom door dagvoorzitter Harm Edens (BNR Duurzaam). Inleiding: doelen, thema’s en opzet van de dag door dagvoorzitter.

13.15u.:
Motivational speech met reflecties, confrontaties en inzichten door onderzoeker, publicist en interviewer Remco de Boer. Daarna re-cap en vragen uit de zaal door dagvoorzitter.

13.45u.:
Tygron Serious Game | 10 deelnemers per gametafel, met daarbij een moderator.
Deelnemers verplaatsen zich in een andere rol en een ander belang dan zij normaal hebben
met deze interactieve game. De inwoner wordt ambtenaar, de ambtenaar wordt ontwikkelaar,
de ontwikkelaar staat in de schoenen van een burger. De game-technologie zorgt voor het
gezamenlijk oplossen van complexe problemen wat betreft de energietransitie: Serious gaming.

15.30u.:
Pauze – Brainfood and drinks | Voedsel en drinken waar uw brein blij van wordt,
uw concentratievermogen verbetert en u weer vol gas kunt geven!

16.00u.:
Plenaire terugkoppeling van de groepen over thema’s en prioriteiten energietransitie
o.l.v. Harm Edens met focus op nieuwe inzichten, belemmeringen en oplossingen
die uit deze bijeenkomst zijn gekomen. Aandacht voor duurzame verbindingen tussen
alle spelers die te maken hebben met energietransitie.

16.50u.: Terugkoppeling door Harm Edens.

17.00u.: Borrel.

18.30u.: Einde.

Initiatiefnemers van deze dag zijn:
Axel Posthumus (Algemeen directeur Windunie) | Felix Olthuis (Voorzitter REScoopNL)
Hans Timmers (Voorzitter NWEA) | Berend Potjer (Directeur NWEA)
Katja Langen (Director Business Development Eneco) | Geert Bosch (Directeur Bosch & Van Rijn)
Hans Rijntalder (Directeur Pondera) | Arthur Vermeulen (Managing Director Wind Energy Raedthuys)

In samenwerking met:
Lerend platform Energie & Omgeving (LEO): Zita van Aggelen (Programma manager)

Behoort u tot de doelgroep maar heeft u (nog) geen uitnodiging? Stuur dan een mail. Toelating is afhankelijk van de instemming van de organiserende partijen en op volgorde van aanmelding. Aan deze stakeholderdialoog zijn geen entreekosten verbonden.