Windmaand april 2019

Windmaand april 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Regiobijeenkomsten

De RES als nieuwe kans voor duurzame projecten

Op dinsdag 23 april rondden we de laatste van de vier de regiobijeenkomsten af in Wieringerwerf, bij bezoekboerderij ‘Leven van de Wind’. Daarvoor was de karavaan in Den Andel, Bolsward en Zeewolde. De regiobijeenkomsten werden goed bezocht en zorgden voor goede interactie en nieuwe inzichten.

Tijdens de bijeenkomsten werd door een interactieve, digitale quiz veel informatie gedeeld over de coöperatie en eenieder kon er toch weer wat van opsteken. Ook onze samenwerking met Energie Samen, waar Windunie mede-oprichter en via PAWEX lid van is, werd toegelicht door Felix Olthuis. De Poolprijs kwam in dit gedeelte ook aan bod. Hier zullen we op 8 mei uitgebreid verder op ingaan tijdens de Poolvergadering in Lelystad.

Kansen RES voor leden

Een RES is een Regionale Energiestrategie. Voor het tweede deel van de vergadering werden RES kwartiermakers, netbeheerders en vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties uitgenodigd. De achtergrond hiervoor is dat bij het maken van het Klimaatakkoord verschillende zogenoemde sectortafels betrokken waren. Parallel aan de landelijke onderhandelingen aan de sectortafels, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. Sommige provincies zijn 1 RES, andere provincies vormen meerdere RES’en. Op de website regionale-energiestrategie.nl kunt u de kaart van de verschillende regio’s vinden.

Aanspreekpunt RES

Het is voor u van belang om te weten in welke RES u valt en wie daar het aanspreekpunt is. De verschillende RES’en hebben namelijk de opdracht gekregen om zoekgebieden te vinden voor op te stellen vermogen. Als u een plan heeft voor duurzame opwek is het zaak dit te melden bij de RES, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun rapportage. Dan telt uw project mee voor de opgave van het Klimaatakkoord en heeft uw project meer kans van slagen. De werkwijze en aanpak kan per regio verschillen. Dat geldt ook voor hoe de gemeenten met deze opgave van het Rijk omgaan, maar aanmelden van uw project is dus een goede zaak. Bij Windunie is bekend wie in welke RES het aanspreekpunt is. Neem dus vooral contact met ons op als u plannen heeft of meer wilt weten!

Al met al interessante avonden waarbij de waarde van Windunie voor de leden duidelijk naar voren is gekomen: wij helpen u vooraan te staan waar de kansen zich voordoen.

We begroeten u graag tijdens het volgende contactmoment: de Poolvergadering op 8 mei bij de Meeuwenhoeve in Lelystad.

Jacqueline Tuinenga
Bestuurslid coöperatie 

Bestuur@Windunie.nl