Windmaand december 2019

Windmaand december 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Eind van het jaar

Het jaar 2019 is weer bijna ten einde. Een jaar dat weer de boeken ingaat als een bijzonder jaar. Er zijn weer voldoende onderwerpen voor Oudejaarsconferences. Windunie heeft haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 9 december gehouden in Wieringerwerf, bij één van onze leden op het erf. Een mooie locatie waar o.a. aan schoolgaande kinderen voorlichting wordt gegeven over de landbouw en windenergie. Een prachtig initiatief.
Windunieleden delen kennis

Het landwerk is nog niet bij iedereen afgerond maar de opkomst was toch goed te noemen. Onze financiële directeur bleef vrolijk, hij bracht ons goed nieuws. U kunt dit nalezen op Mijn Windunie, waar de presentatie te raadplegen is. In feite was het goede nieuws een voortzetting van de Poolvergadering eind november waar ook goed nieuws werd gedeeld over de te verwachten uitbetalingsprijs voor 2019 en de verwachtingen voor 2020. Tijdens de Poolvergadering is afscheid genomen van Pieter Vernooij als Poolcommissie-lid. Hij was vanaf de start van de Pool een betrokken lid met goede inbreng.

Het bestuur van de coöperatie is nog niet toe aan een afsluiting van dit jaar. Wij zijn nog volop bezig met de strategie voor de coöperatie voor de komende jaren. Wij zullen de leden daar actief bij betrekken. U hoort daar meer mogelijk al meer over op de regiobijeenkomsten. Wij blijven graag met u in gesprek.

In ieder geval wensen wij u zeer gezellige feestdagen en een goed uiteinde. We zien elkaar in het nieuwe jaar weer op de regiobijeenkomsten.

Namens het bestuur,

Jacqueline Tuinenga