Windmaand januari 2019

Windmaand januari 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Even voorstellen: Marten Wiersma

Bij mijn benoeming tot bestuurslid op de ALV op 6 december kwam de vraag op of iemand van bijna 70 jaar niet te oud is. Mijn antwoord daarop is dat er nu pas een vacature bij de Windunie is en ik er nu tijd voor heb.

Hiervoor mocht ik ZEEUWIND zes jaar leiden als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daar leerde ik onder andere dat een coöperatie helder en voorspelbaar moet zijn voor haar leden én de omringende wereld. En accepteren dat iedereen altijd tevreden stellen niet kan.

Iedereen tevreden houden dat lukte me ook niet in de politiek, waar de oppositie in de Zeeuwse Staten (namens GroenLinks) mij 12 jaar van de straat hield en waar ik daarna als lid van het College van GS aan de slag mocht met onder meer: energie, economie en milieu.

Geboren en getogen in Noord Friesland leek de veehouderij het carrière pad. Na een jaar of zes koeien melken, hooien en mest kruien leidden de liefde en nieuwe uitdagingen naar Gelderland en Justitiële jeugdbescherming. De volgende stap ging naar Zeeland en de gereformeerde kerken. Bijna 20 jaar in de natuur- en milieuzorg en nog een jaar of vijf internationaal natuurbeheer waren etappes op de weg door mijn werkzame bestaan.

Coöperatie Windunie is een organisatie met uitdagingen: voor de leden, voor het bestuur en voor de mensen die er werken. De dynamiek van een snel groeiende organisatie en dat in een tijdperk waarin het energiesysteem op alle fronten verandert.

Als belangrijke dingen veranderen zijn er niet alleen technische, financiële en organisatorische vraagstukken. Nog belangrijker is maatschappelijke inbedding en acceptatie van die veranderingen. Dat hoef ik turbinebouwers niet te vertellen. En we weten ook dat een open houding, begrijpen wat mensen beweegt – ook je tegenstanders – , de basis vormen voor geslaagde projecten.

Op de weg naar nog meer geslaagde projecten is samenwerking nodig. In de coöperatie tussen leden en het bestuur en met de mensen in Utrecht. Daar houdt het niet op. Het gaat ook om samenwerking tussen onze krachtige Windunie met andere spelers in de samenleving. Van dorpsraad tot klimaattafel.

Als ik dat vertel aan mensen in mijn omgeving hoef ik niet meer uit te leggen waarom er een coöperatie is. Het is een vreugde om daar een bijdrage aan te leveren, samen met de deskundige en zeer betrokken werknemers.

Een tip: laat je stem horen in de coöperatie! Hoe beter we weten wat leden willen (en kunnen) des te beter is dat voor de leden.

Marten Wiersma
Bestuurslid Coöperatie Windunie
Bestuur@Windunie.nl