Windmaand februari 2019

Windmaand februari 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Inspringen op veranderingen en kansen

Wij houden voor u de markt in de gaten, zodat we kunnen inspringen op veranderingen en kansen. Wij volgen in dat kader de verbreding van de SDE+ op de voet, want de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed.  

Een belangrijke aanpassing is dat de regeling niet meer gericht is op duurzame energieproductie maar zich gaat richten op CO2-reductie. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schreef dit eerder in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de hoofdlijnen schetst van de vernieuwde regeling. Deze regeling gaat de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)’ heten.

SDE++: kosteneffectief en concurrerend op basis van vermeden CO2

De SDE++ is bedoeld om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030. Net als de huidige SDE+ zal de SDE++ technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden. Het verschil is dat technieken voortaan concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ (en andere broeikasgassen) i.p.v. ‘opgewekte duurzame energie’, bijvoorbeeld windturbines tegenover fossiele brandstof. Net als bij de huidige SDE+ moet de techniek marktrijp zijn en grootschalig ingezet kunnen worden.

De SDE++ wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Naar verwachting kan het definitieve voorstel voor de SDE++ in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer, zodat het op 1 januari 2020 in werking treedt.

Huidige regeling

In het eindadvies SDE+ 2019 zien we dat de basisbedragen nauwelijks afwijken van die van 2018. Naast een iets hoger ingeschatte inflatie rekent Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) sinds dit jaar namelijk over een levensduur en kasstromen van 20 jaar in plaats van 15 jaar. Voor de projecten in ontwikkeling die binnen nu en een half jaar een vergunning verkrijgen zal Windunie de SDE+ aanvragen verzorgen.

Nadert u zelf ook deze belangrijke mijlpaal, dan kunnen onze adviseurs uw vergunnings- en SDE+ aanvraag verzorgen voor zowel wind- als zonprojecten. We kunnen u dan helpen om een juiste afweging te maken tussen het moment waarop je SDE+ aanvraagt en andere belangrijke mijlpalen, zoals het onherroepelijk worden van de vergunning en de voorbereiding van de tender.

Regiobijeenkomsten

Naast het volgen van marktontwikkelingen zetten we ons als coöperatiebestuur in voor de communicatie met onze leden. Eén van de meest succesvolle en gewaardeerde manieren zijn de regiobijeenkomsten, waarbij we naar u toe komen om kennis te delen en in gesprek met u te gaan. We hebben de data van deze bijeenkomsten alvast op een rijtje gezet:

– Groningen: 26 maart
– Friesland: 2 april
– Flevoland: 16 april
– N-Holland: 23 april

De regiobijeenkomsten vinden plaats in de avonduren. U krijgt binnenkort een uitnodiging van ons toegestuurd per mail met de exacte locaties en wat meer details over de inhoud. Wij hebben er in elk geval zin in en hopen u allemaal te ontmoeten!

Investeringskansen voor Windunie-leden: Informatieavonden obligatieleningen

In 2019 en 2020 brengt Windunie Development B.V. vier projecten naar financial close. Windunie Development B.V. is in deze projecten niet alleen adviseur, maar ook aandeel- of certificaathouder en zal daarom vanuit deze positie geld investeren. Dit betekent voor onze leden een interessante investeringsmogelijkheid in de vorm van obligatieleningen met een looptijd van circa 2 jaar. Tijdens twee informatieavonden vertellen we u er graag meer over:

– 12 maart: Meeuwenhoeve, Lelystad
– 14 maart: Leven van de Wind, Wieringerwerf

U kunt zich opgeven door middel van een antwoord op de hierover verzonden mail of direct naar obligatieleningen@windunie.nl.

Heeft u voor het bestuur nog tips of vragen, naar aanleiding van bovenstaand. Neemt u dan contact met ons op. Wij horen graag van u!

Jacqueline Tuinenga
Bestuurslid Coöperatie Windunie

Bestuur@windunie.nl