Windmaand juni 2019

Windmaand juni 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Voorjaarsvergadering 2019: combinatie zon en wind

De pakweg veertig aanwezige leden keken uit naar de bijdrage van Sierk Hennes. Hij gaf meer inzicht in het hoe, wat en waarom van de 'combinatie zon en wind’. Uit de reacties op zijn bijdrage bleek weer waar het bij Windunieleden om gaat: zo slim mogelijk duurzame energie opwekken.

Dat de wereld van duurzame energie sterk in beweging is bleek ook uit de high lights van 2018: de nieuwe leden (zowel in de zon als de wind), een toegenomen stroomproductie van de leden, een groeiend aantal zonprojecten, vooral ‘op dak’, het Poolcontract, waar een dreigende teleurstelling werd omgezet naar een bevredigend resultaat.

De Windunie slaagde erin enkele acquisities te doen, dat leverde ook interessante investeringsmogelijkheden voor leden. Het (concept) Klimaatakkoord wierp z’n schaduwen vooruit en dat leverde veel activiteit op om een goede positie in de Regionale Energie Strategieën te krijgen. De groeiende samenwerking met Energie Samen was daarbij een logische keuze. Wind- en zonne-energie wordt steeds meer van ‘boeren, burgers en buitenlui’.

Zeker, de jaarrekening werd serieus besproken. Onder andere het dividendbeleid en investeringen passeerden de revue, voordat de jaarrekening werd goedgekeurd. Voor aanpassing van het huishoudelijk reglement en de bestuursverkiezing was minder tijd nodig. Herkiesbare bestuursleden werden met algemene stemmen herkozen. Vervolgens had Sierk Hennes een betrokken publiek.