Windmaand september 2019

Windmaand september 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

'We kunnen niet zonder waterstof!'

Deze uitspraak komt van netbeheerder Enexis. Bij de energietransitie hebben we meerdere technieken nodig en waterstof hoort daar zeker bij. Een van de positieve eigenschappen is dat het zich makkelijk laat opslaan om seizoenen te overbruggen. Ook kan waterstof redelijk gemakkelijk over langere afstanden worden getransporteerd.      

De netbeheerders zijn inmiddels gestart met de eerste projecten om duurzame groene energie uit wind en zon deels of geheel om te zetten in waterstof. Dit omdat het net op verschillende plaatsen zeker op korte termijn geen ruimte meer heeft voor het aansluiten van nieuwe wind- en zonneprojecten.

Eindelijk begint het besef breder door te dringen dat de energietransitie niet gaat lukken als we het niet als een totaal geïntegreerd systeem gaan zien en gaan aanpakken. Ook de politiek begint zich te realiseren dat een energietransitie alleen via elektrificatie niet gaat lukken. Dus is het tijd voor een breder stimuleringsbeleid met subsidie voor bredere concepten die systeemintegratie van duurzame energie bevorderen en van de grond trekken.

Om hierin snelheid te krijgen zullen we onze kennis veelal over de grens moeten halen. Dit omdat Nederland helaas ver achter loopt op dit onderwerp en kennisveld. Mondiaal en Europees acteren we in de achterhoede als het gaat om patenten, R&D en kennisontwikkeling.

Binnen Windunie gaan we nu aan de slag met beleidsmakers om te kijken waar we onze leden kunnen helpen met duurzame energieprojecten die nu stagneren, doordat aansluitingen op het net niet mogelijk lijken.

Ton van Scheppingen

Bestuurslid