Windmaand juli 2019

Windmaand juli 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Windex laag in de zomer, activiteiten Windunie niet

We zijn het wel gewend. In de zomer schijnt de zon en waait het bijna niet. De Windex laat dat ook dit jaar weer zien. De zomer is ook de periode dat nog steeds het gros van Nederland op vakantie gaat. Bedrijven sluiten de deuren voor een aantal weken en iets regelen in deze periode is best lastig. Geldt dat ook voor Windunie? In zekere zin. Een aantal medewerkers is op vakantie maar het deel dat nog aanwezig is, werkt door en doet dat ook met veel inzet en enthousiasme. Zijn er dan wel onderwerpen die om aandacht vragen? Zeker! Ik noem er twee.  

Netcapaciteit

Wellicht heeft u het zelf al ondervonden. RVO kent SDE toe aan uw project en dan vertelt de netbeheerder dat er geen ruimte is voor uw project op het net. Terugleveren kan pas over 5 jaar, als zij het net hebben verzwaard. Maar één van de voorwaarden van SDE is dat uw project binnen 1,5 jaar loopt… De netbeheerders hebben daar iets op bedacht. Zij willen invloed op de toewijzing van de SDE. Het is zelfs al zo ver dat RVO op haar site heeft opgenomen dat de aanvrager een verplichting heeft tot het meesturen van een “transportindicatie” bij een SDE aanvraag in de najaarsronde van 2019. Energie Nederland, Holland Solar en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) hebben hierover op 1 juli j.l. een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om alle partijen die een aansluiting wensen ook aan te sluiten. Door hen een rol te geven in de toekenning van SDE krijgen zij rechten die hen eigenlijk niet toekomen. Netbeheerders moeten niet sturen maar faciliteren. Via NWEA kijkt Windunie actief mee in deze discussie.

Heeft u vragen over netcapaciteit? Binnen Windunie is Sierk Hennes hiervoor het aanspreekpunt.

Provinciale akkoorden

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn in de meeste provincies zogenaamde bestuursakkoorden gesloten. Hierin geven de Staten aan wat hun ambities zijn voor de komende “regeerperiode”. Deze maand heeft Wallaart&Kusse in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) een analyse gemaakt van de 11 provinciale duurzaamheidsambities die nu beschikbaar zijn. U kunt deze analyse hier lezen. Alle provincies benadrukken het belang van het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategieën. In de RES’en zal worden bepaald hoe lokale energiedoelstellingen worden gehaald. Het bijzondere is dat een RES niet altijd samenvalt met provinciale grenzen. Ook hier levert Windunie, met Energie Samen, haar input om invulling te geven aan het Klimaatakkoord en te staan voor het belang van het lokale eigendom.

Zo ziet u maar, Windunie behartigt ook in de zomer uw belangen!

Jacqueline Tuinenga

Bestuurslid