Windenergieprojecten op land: verduurzaming of acceptatie?

Else Noë rondde maart 2019 haar scriptie af over het klimaat, de druk die de politiek en de burger voelen om te verduurzamen en de spanningen die daarbij ontstaan.

Else richtte zich met haar scriptie “Zie jij wat ik SIA? Een zoektocht naar de mogelijkheden van de Sociale Impact Analyse voor de vergroting van publieke acceptatie van windenergieprojecten in Nederland”, op windenergieprojecten op land en de betrokkenheid van overheden, initiatiefnemers en de omgeving.

Else heeft in maart 2019 haar master planologie aan de Universiteit van Utrecht afgerond naast haar functie als adviseur bij Windunie Development. Bij de Windunie zet Else zich al bijna 2 jaar in om windparken te ontwikkelen vanuit lokaal eigendom.

U kunt haar scriptie hier lezen en u kunt haar blog op het LEO onderzoeks-podium hier lezen.