Concept-SDE bedragen 2018 zo’n 15% lager

De nieuwe bedragen van de SDE+ 2018 zijn bekend; de branche heeft nog tot en met vrijdag om hierop te reageren voordat de definitieve bedragen worden vastgesteld. Energeia peilde de meningen over de nieuwe conceptbedragen en constateerde dat die de markt ‘rauw op het dak vallen’

Zo noemt Martin van Warmerdam, business developer bij Biogasplus (een adviesbureau voor en ontwikkelaar van biogasinstallaties), de conceptbedragen ‘desastreus’. “Als deze adviesbedragen uiteindelijk ongewijzigd worden overgenomen door het ministerie van Economische Zaken, dan is dat desastreus voor onze branche. De bedragen voor zo’n beetje alle categorieën biomassa zijn naar beneden gegaan.” Ook de geothermiesector is niet tevreden. Het adviesbedrag per kWh voor aardwarmte voor brondieptes van 500 tot 3.500 meter is voor het jaar 2018 vijf cent lager dan vorig jaar. En dat valt niet goed, zo schrijft Energeia.

Liever geen subsidie

Ook Windunie werd gevraagd om een reactie, die deels is overgenomen in het artikel. Het ideaalbeeld van Windunie is windenergie zonder subsidie; maar daar zijn we helaas nog niet. Momenteel is het nog niet mogelijk om windturbines op land zonder subsidie te bouwen. Op zee kan dat wel omdat de ontwikkel- en netaansluitingskosten geheel door de overheid worden betaald en deze op land geheel voor rekening van de ontwikkelaars komen. Op land moeten deze kosten uit de energieprijs terugverdiend worden. De huidige energieprijzen zijn hiervoor op dit moment nog te laag.

Wat de conceptbedragen van 2018 betreft – met een daling van meer dan 10% zijn die harder achteruit gegaan dan waar we rekening mee gehouden hebben. Dit heeft zeker zijn consequenties voor de business cases van de projecten in ontwikkeling. Projecten komen onder druk te staan om in ieder geval de SDE ronde voor 2018 te halen. We begrijpen de daling echter wel: de rente op geldleningen is immers lager en ook de turbineprijzen zijn gedaald.

U leest het hele artikel van Energeia via deze link.