Een zonnepark van en voor de Pekelders

Een meerderheid van de gemeenteraad ging in de raadsvergadering van 24 september akkoord met de aanleg van ‘Zonnepark Pekela’. Dat betekent dat de Pekelder bevolking mee kan profiteren van het zonnepark.

De coöperatie Pekela Duurzaam is samen met Bronnen VanOns mede financier van het deel Schoorlemmer/Pekela Duurzaam dat 23 ha omvat. Pekela Duurzaam neemt daarvan 30% voor haar rekening. Schoorlemmer 60 % en Windunie 10%. Dat betekent dat bij realisatie van het park de inwoners van Pekela voor het deel van Pekela Duurzaam mee kunnen bepalen hoe de opbrengsten besteed worden. Een in te stellen gebiedsfonds voorziet in duurzame en maatschappelijke projecten.

Windunie ontwikkelt het zonnepark samen met en voor de Pekelder bevolking. Niet vaak is een lokale coöperatie zo vroeg betrokken bij een park van deze omvang. Bovendien kunnen de bewoners van Oude Pekela aandeelhouder worden en deelnemen aan verschillende werkgroepen. Op die manier zijn de inwoners betrokken en kunnen zij meebeslissen over de inpassing van het project, participatievormen en communicatie over het zonnepark.