Goede buren: aan tafel met omwonenden

Windunie werkt samen met lokale ondernemers en burgerinitiatieven aan duurzame energie in lokaal eigendom. ‘Goede buren’ is daar een mooi voorbeeld van. Het is een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind. De drie partijen hebben een gemeenschappelijk doel: 100% duurzame energie.

Op 19 juni vond in Breda een kenniscafé van Energie A16 plaats over de onderwerpen geluid en slagschaduw. Voor het eerst in het project zaten daarbij omwonenden en ontwikkelaars van de windmolens samen aan tafel.

Er werd afgetrapt met een inhoudelijke presentatie van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant over de eerste versie van de Toezichts- en handhavingsstrategie. Vervolgens konden bezoekers aanschuiven bij twee rondetafelgesprekken waar verschillende thema’s besproken werden: monitoring & handhaving, communicatie & bereikbaarheid, extra maatregelen en de mogelijkheden van de inzet van een app. Omgevingsmanager Jennie Tissingh: “Het was voor mij het eerste moment waarop ik met omwonenden kon praten. Heel waardevol”.

”Projectleider Erik Bruggink: “We hebben tijdens de avond veel wensen van omwonenden opgehaald wat betreft communicatie. Deze input is belangrijk voor ons en we willen het dan ook gebruiken om de communicatie met de omgeving vorm te geven”.

Over Windpark Streepland
Windunie, Greenchoice en Meewind ontwikkelen onder de naam ‘Goede buren’ Windpark Streepland. Dat zijn drie van de 28 windmolens die in 2021 langs de A16 komen en tezamen elektriciteit zullen op wekken voor ruim 70.000 huishoudens.

De naam ‘Goede buren’ is geen toeval. De drie partijen willen graag goede buren zijn. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder. Voor de aarde zoveel mogelijk profijt. Want onze wereld moet groener en dan kan alleen als we dat met elkaar doen.

Meer over goede buren en Streepland.