Greenchoice, Windunie en ABN AMRO kopen windpark Greenport Venlo

Streepland is een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind.

Greenchoice, Windunie en het ABN AMRO Sustainable Impact Fund PE B.V. stappen samen in windpark Greenport Venlo. De aandelen zijn overgenomen van het energieontwikkelbedrijf voor Greenport Venlo, Etriplus. Het is het tweede windpark dat door de samenwerkingscombinatie wordt gerealiseerd. Eind vorig jaar maakten de organisaties bekend een belang te hebben genomen in het windpark De Veenwieken in Overijssel.

Met de koop van Windpark Greenport Venlo breidt Greenchoice de eigen opwek van groene stroom verder uit. De verdere ontwikkeling, realisatie en operatie van het windpark nemen Greenchoice, Windunie en financieringspartner ABN AMRO Sustainable Impact Fund PE samen voor hun rekening. De negen windturbines produceren energie voor circa 28.000 huishoudens. Naar verwachting is het windpark eind 2020 operationeel.

Lokale participatie zet door
De nieuwe eigenaren van het windpark respecteren alle afspraken die eerder zijn gemaakt met de Provincie Limburg en de omgeving. “Wij hechten waarde aan een goede relatie met de omgeving en juichen de rol van de betrokken energiecoöperaties toe”, aldus Michiel Tijmensen van duurzame energieleverancier Greenchoice. “Om de lokale energietransitie te realiseren, vinden we het belangrijk dat de omgeving het project steunt en ervan kan profiteren. We zetten dan ook actief in op lokale participatie en kijken uit naar de samenwerking met energiecoöperaties Samenstroom (Venlo) en Reindonk Energie (Horst aan de Maas)”.

Omgevingsfonds en participatieregeling
Samenstroom en Reindonk Energie begeleiden de buurtgemeenschappen rond het project bij het opzetten en uitvoeren van een leefbaarheidsfonds, dat – door de omgeving bedachte – projecten moet gaan uitvoeren. Nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over de ingediende beroepen, wordt geïnventariseerd welke ideeën er zijn. Windpark Greenport vult dit fonds. Daarnaast is met de Provincie afgesproken dat de coöperaties de mogelijkheid krijgen om een participatieregeling op te zetten voor maximaal 4 windmolens. Met deze regeling kunnen bewoners en bedrijven van omliggende gemeenten investeren in én profiteren van het windpark. “Daarmee past het windpark ook goed bij Coöperatie Windunie die in opdracht van haar leden, burgercoöperaties en agrariërs, het eigendom van duurzame zonne- en windenergie zoveel mogelijk lokaal en met steun van de omgeving borgt”, aldus Eelco Bots, directeur bij Windunie.

Etriplus
Ook voor Etriplus blijft het belang en de betrokkenheid van de omgeving voorop staan. Hans Breukelman, directeur: “Wij hebben samen met Greenport Venlo altijd voor ogen gehad dat omwonenden en bedrijven met het windpark hun voordeel moeten kunnen doen. De opbrengsten van de verkoop van het windpark vloeien dan ook voor een belangrijk deel weer terug in het gebied en in duurzame energieprojecten in de regio”.