Installatie zonnepanelen van start

Pluimveehouder Gert van der Veen in Dalfsen maakt zich vandaag op voor de installatie van 4.193 vierkante meter aan zonnepanelen met een totaalvermogen van 768.600 Wp en goed voor de opwekking van 636 MWh per jaar. Pluimveebedrijf Middeldijk is daarmee de eerste deelnemer aan de Windunie inkoopactie voor zonnepanelen die een zonnedak realiseert.

De SDE-subsidie voor dit project is aangevraagd door Windunie. Vervolgens coördineerde Windunie de marktuitvraag, beoordeling van de verschillende offertes en de gunning. Zonnegilde voert het gehele project uit, van het plaatsen van de zonnepanelen tot en met de aansluiting op het net. Na Gert van der Veen volgen de komende maanden de overige 12 deelnemers aan de inkoopactie.

Gert van Veen en Myrte Koch

Windunie-lid en ondernemer Gert van der Veen samen met Myrte Koch, New business developer bij Windunie tijdens de installatie van de zonnepanelen.

Verduurzaming van de onderneming

Windunie-lid en geboren ondernemer Gert van der Veen is steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om zijn onderneming te verduurzamen. Vandaar zijn deelname aan de inkoopactie. “De belangrijkste reden om zonnepanelen te installeren is de verduurzaming van mijn pluimveebedrijf”, aldus Gert van der Veen.

Windunie zorgt voor inzicht in kosten, kennisdeling en spelregels

Volgens Van der Veen is er veel kennis bij Windunie aanwezig en heeft hij de realisatie van de zonnepanelen als positief ervaren: “Sterk punt van de inkoopactie is het gezamenlijk van te voren vastleggen van de spelregels in een programma van eisen. Bovendien krijg je met de business case duidelijk inzicht in de kosten”.

Kracht van het collectief

Myrte Koch, New Business Developer bij Windunie, begeleidde samen met het zon-team het gehele traject: “Als coöperatie geloven wij in de kracht van het collectief. Van kennisdeling tot collectiviteitskorting voor alle deelnemers”.

Wilt u meedoen aan inkoopacties voor zonnepanelen of heeft u vragen over de installatie van zonnepanelen? Neem dan contact op met Myrte Koch via zon@windunie.nl.