Kamp zet in op versnelde windontwikkeling

In de jaarlijkse voortgangsrapportage over windenergie laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijken dat het hen ‘niet waarschijnlijk’ lijkt dat de doelstelling van 6000 megawatt aan opgesteld vermogen windenergie op land in 2020 gehaald wordt. De eindstand lijkt nu in de richting van de 4500 megawatt te gaan; zo’n 300 megawatt zal tegen die tijd wellicht of deels operationeel zijn, maar of dat voor de resterende ruim 1000 megawatt ook gaat lukken, is zeer onzeker. Minister Kamp van Economische Zaken blijft echter optimistisch, en schrijft in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat hij erin blijft geloven de beoogde doelstelling in 2020 te behalen. Desondanks zal het geen gemakkelijke opgave zijn, en om die reden belooft hij zijn uiterste best te doen om te kijken waar huidige processen versneld kunnen worden, door bijvoorbeeld met provincies in gesprek te gaan.

Zie ook het artikel dat de Volkskrant hier op 22 juni over schreef.