Kennismiddag landbouw en hernieuwbare energie, 21 maart

Welke rol kan de landbouw spelen in de energietransitie? Om het tienjarig bestaan te vieren nodigt Accres landbouwers uit voor een bijeenkomst over hernieuwbare energie productie en hoe deze ingepast kan worden in de agrarische bedrijfsvoering.

Wat kan binnen de grenzen van ons huidige energienet en versterkt de landbouw bedrijfsvoering? Wat biedt dat voor mogelijke verdienmodellen? Deze vragen worden door bedrijven en onderzoekers uitgediept in het project ‘PPS Landbouw & Energie’. Windunie is een van de partners van dit project.

Op deze kennismiddag bespreken we de eerste ideeën en tussenresultaten. U bent als landbouwer of vertegenwoordiger van een bedrijf uit de energiesector van harte welkom om kritisch mee te denken over oplossingsrichtingen.

Programma
13.00: Inloop met koffie + cake
13.30: Introductie op de middag en toelichting over energie-activiteiten bij ACRRES  (Herman Schoorlemmer, Wageningen Research)
13.50: PPS Landbouw & Energie: doel, aanpak & eerste resultaten (Andries Visser, Wageningen Research)
14.10: Uitdagingen infra netbeheerder bij de energietransitie in het landelijk gebied. (Oeds Kuipers, Alliander)
14.30: Wat gebeurt er al in de landbouw praktijk? De laatste stand van zaken (Wouter Veefkind, Projecten LTO Noord)
14.50: Inpassen van hernieuwbare energie in het landbouwbedrijf (Gerard Migchels, Wageningen Research)
15.10: Koffiepauze
15.30: Presentatie door twee innovatieve ondernemers die hernieuwbare energie inpassen op hun landbouwbedrijf
15.50: Opslag van energie en de energiemarkt (Rob van Leeuwen, Giga Watts / Jules Energy)
16.10: Innovatiecafé: discussie ronde
17.00: Netwerkborrel
18.00: Einde

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is gewenst. Dit kunt u tót 18 maart 2019 doen.