NWEA: Klimaat en Energie Verkenning laat kansen zien voor samenwerking wind en industrie

Vrijdag 1 november heeft het PBL Planbureau voor de Leefomgeving de Klimaat en Energie Verkenning 2019 gepresenteerd. Hierin ziet de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) een onderschatting van wat de sector al gaat leveren op land, maar vooral ook grote kansen voor samenwerking met de industrie, bijvoorbeeld op het gebied van elektrificatie en groene waterstof.

In 2020 zal de samenwerking met de industrie dan ook een van de speerpunten van NWEA zijn, onder de noemer ‘Wind meets Industry’. Hiervoor werken zij onder andere samen met Energie-Nederland en Koninklijke VEMW om samen te werken aan de doelen in het Klimaatakkoord. En natuurlijk de groei van de windsector.

Over NWEA
NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is. NWEA is namens de sector gesprekspartner van ministeries en andere organisaties over allerlei onderwerpen over windenergie. Windunie is via Energie Samen lid van NWEA. 

Bron: NWEA.nl