Nu nieuws: weinig wind in 2016

“2016 was een dramatisch jaar voor eigenaren van windmolens”, begon het artikel in het AD van dinsdag 22 maart. In een reactie legde Axel Posthumus uit dat dit komt door een combinatie van weinig wind en lage energieprijzen. Het artikel zorgde voor een kettingreactie: de volgende dag werden we platgebeld door allerlei media die gretig gebruik maakten van onze input. 

Waarom de pers opeens aansloeg op het onderwerp ‘weinig wind’, is ons nog steeds niet duidelijk. Wel leverde het ons veel publiciteit op. Windunie werd overal als belangrijkste bron aangehaald, en ook onze Windex werd dankbaar gebruikt om het grote windtekort toe te lichten. De Volkskrant nam onze uitleg over het samenspel van weinig wind met de lage stroomprijs goed over, en dit werd vervolgens weer door allerlei andere media geciteerd. De gevolgen van het slechte windjaar voor onze leden is hiermee nu eindelijk eens onder de aandacht gebracht. “Dit is het molenaarsrisico”, vertelt Axel aan De Volkskrant; “Slechte jaren zitten er soms tussen. In combinatie met de beroerde stroomprijs (de laagste sinds 2004) hebben eigenaren van oudere molens het extra zwaar.”

Overstijgend probleem

Goed dat de mensen zien dat windmolenaren wel degelijk een risico nemen door te investeren in windenergie, en ook dat de SDE+ subsidie niet voor niets in het leven geroepen is. Toch leek ons ook goed om aandacht te vestigen op het feit dat windmolenaren het liefst helemaal niet afhankelijk willen zijn van SDE+ subsidie. Dat zou kunnen als grijze stroom conform de vervuiling zou worden belast of als de kolencentrales zouden worden gesloten. Helaas werd die boodschap niet opgepikt. Zonde, want juist dit nieuwsitem bood een mooie kans om dit verhaal eens uit te leggen. Ook is het nu niet mogelijk om kleine turbines op dezelfde plek te vervangen door grotere. Als dat wel zou kunnen, zouden veel eigenaren van verouderde molens ook al geholpen zijn. Maar ook dit aspect werd, omdat het te gecompliceerd is om kort uit te leggen, niet meegenomen in de berichtgeving.

Artikelen nalezen

Wie de artikelen en items (nog eens) wil bekijken, kan dat doen via de volgende links:  Omroep Flevoland, De Volkskrant, Trouw, NOS, en EditieNL, met interviews met zowel Axel als Ton Kempenaar.