NWEA ondertekent Klimaatakkoord

Voorzitter Hans Timmers van de Nederlandse WindEnergie Associatie heeft op 18 september namens de windenergiesector getekend voor steun aan het Klimaatakkoord. De brancheorganisatie NWEA onderschrijft de urgentie van het klimaatprobleem, draagt dat uit en werkt hard aan de reductie van broeikasgassen in 2030 met 49% t.o.v. 1990. Ook bevestigt zij het commitment aan de uitvoering van de afspraken waarbij de sector betrokken is. Windunie is via Energie Samen lid van NWEA. 

De meer dan 300 aangesloten organisaties van de windenergiesector, waaronder Energie Samen committeren zich hiermee aan een ontwikkeling die tegelijk afhankelijk is van hun bijdrage. Hans Timmers: “Deze sector is onmisbaar voor een succesvolle energietransitie omdat hij samen met zonne-energie de schone en duurzame energievoorziening mogelijk maakt die Nederland zich wenst. Hoewel een redelijke businesscase niet vanzelfsprekend is en de vooruitzichten onzeker, is het een uitdaging waar de sector zijn schouders onder zet. Systeemdenken staat daarbij overigens voorop.”