Resultaten ‘Stakeholderdialoog Energietransitie’

Turbines van Windpark de Veenwieken in operatie genomen door Windunie

Op 17 april 2018 vond de nationale stakeholderdialoog Duurzame Energie plaats. De inzet was om elkaars belangen en standpunten in de energietransitie beter begrijpen. Want de energietransitie wordt steeds zichtbaarder. Dit komt met name door grote veranderingen in de energievoorziening, het milieu en landschap.

De rol van lokale overheden is groter dan die eerder is geweest. Daarom is het essentieel dat er wordt samengewerkt met alle relevante stakeholders: om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen.

Naast enkele inspirerende lezingen en discussies werd de ‘Serious Game’ gespeeld. Dit is een interactief spel waarbij op een realistische manier de energietransitie inzichtelijk wordt gemaakt. De deelnemers verplaatsen zich tijdens de game in de rol van ambtenaar, ontwikkelaar of omwonende van een energieproject.

Te hoge ambities werken averechts

Dagvoorzitter Harm Edens in gesprek met Remco de Boer

Dagvoorzitter Harm Edens in gesprek met Remco de Boer

Tijdens zijn speech spoorde onderzoeker en publicist Remco de Boer aan om te stoppen met het argument voor de energietransitie als middel tegen klimaatverandering. Doe het in plaats daarvan voor energieonafhankelijkheid, innovatie, het verdienen van geld en voor een leefbaar milieu.

De Boer vroeg te stoppen met torenhoge ambities en doelstellingen voor duurzame energie. Deze dwangmatige manier om de energietransitie te sturen wekt volgens De Boer wantrouwen, polarisatie en schept een te positief beeld over de energieopgave in Nederland.

Het matchen van de verwachtingen van alle stakeholders is essentieel

Tijdens de dialoog werd gesteld dat lokale overheden de belangrijkste knoppen in handen hebben in de energietransitie. Het is van belang dat gemeenten en provincies de regie nemen en de samenwerking aangaan met bewoners en projectontwikkelaars.

Ondersteuning in de vorm van sturing en expertise richting lokale overheden is daarbij van belang. Om vertrouwen en draagvlak te waarborgen zouden overheden en ontwikkelaars transparant moeten zijn over het behalen van doelstellingen en het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Geconcludeerd werd dat het matchen van verwachtingen en belangen in alle fases van een project met alle stakeholders essentieel is.

Uitwerking resultaten

Windunie organiseerde samen met REScoopNL, NWEA, Eneco, Pondera, Pure Energie, Bosch & Van Rijn en Lerend platform Energie & Omgeving (LEO), de ‘Stakeholderdialoog Duurzame Energie’. De uitkomsten van deze Stakeholderdialoog Duurzame Energie vormen input voor verdere dialoogsessies die het komende jaar op verschillende plaatsen in Nederland worden gehouden i.s.m. Platform LEO.