‘Goede buren’ gaat Windmolenpark Streepland ontwikkelen

Greenchoice, Windunie en Meewind scoren hoogst op de primaire toewijzingscriteria; goed nabuurschap en beperking van hinder.

Een nieuw samenwerkingsverband tussen energiebedrijf Greenchoice, Coöperatie Windunie en duurzaam beleggingsfonds Meewind heeft geleid tot een toewijzing van de ontwikkeling en exploitatie van Windmolenpark Streepland te Moerdijk. Op 14 september jl. diende ‘Goede Buren’ haar plan van aanpak in bij de beoordelingscommissie en vandaag werd bekend dat het plan de hoogste score kreeg. De bouw van het park staat gepland begin 2020 en zal medio dat jaar draaien.

Goed nabuurschap

De belangrijkste criteria vanuit opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf waren het betrekken van omwonenden bij het windmolenpark en de beperking van hinder, zowel bij bouw als bij exploitatie. Greenchoice, Windunie en Meewind hebben alle drie veel ervaring met de ontwikkeling en financiering van duurzame energieprojecten en besloten de handen ineen te slaan voor dit project. “Toegevoegde waarde creëren voor de omgeving is uiteindelijk de essentie van ‘Goede buren’”, aldus Derck Truijens, projectmanager bij Windunie. “We maken daar onder andere werk van door het nemen van verregaande milieumaatregelen. Bovendien stellen we een speciale omgevingsmanager aan om het concept te bewaken en uit te voeren”.

Windmolenpark Streepland

Bron: Website Rijksvastgoedbedrijf.

Het windmolenpark wordt ontwikkeld aan de A16 bij Moerdijk. Het betreft drie windturbines van 12 tot 15 MW die onderdeel uitmaken van het overkoepelende project WindA16 waar enkele jaren geleden mee is gestart door de provincie Noord-Brabant. WindA16 bestaat in totaal uit 28 windmolens die onderdeel zijn van de doelstelling van de provincie om in 2050 energieneutraal te zijn.