Ton Kempenaar geridderd

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Ton Kempenaar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een eer die hem toekomt vanwege zijn inzet voor de samenleving op diverse manieren, dus ook als voorzitter van Coöperatie Windunie.

In aanwezigheid van zijn kinderen en zijn (schoon)ouders maar ook bestuursleden evenals Axel Posthumus en Joyce Jansen van Windunie sprak de burgemeester van Dronten vol lof over alles wat Ton Kempenaar heeft betekend voor de gemeenschap, de agrarische sector en natuurlijk de windsector.

Afgelopen jaar naam Ton afscheid als onze voorzitter. Een rol die hij met verve vervulde in een woelige tijd. En zoals de burgemeester van Dronten aanhaalde: “Dat is niet de meest makkelijke wereld, want daar spelen grote financiële, maatschappelijke en sociale belangen.” Acht jaar was Ton voorzitter en kon men altijd een beroep op hem doen en wist hij altijd een oplossing. “Voor die wereld van duurzame energie en voor de versterking van de positie van boeren is hij van grote betekenis geweest.”

Terecht noemde de burgemeester Ton ook een verbinder en inspirator. Dat is hij voor onze leden en het personeel van Windunie zeker geweest. De burgemeester haalde zelfs nog een Bijbeltekst aan: “En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Net als nu, want wij worden ook een beetje stil van jou Ton, van alles wat je voor ons, de samenleving hebt gedaan”.

Windunie is trots op deze Ridder in ons midden.