Windpark Greenport Venlo mag er komen

Inpassingsplan en de omgevingsvergunning van Windpark Greenport Venlo onherroepelijk.

Op woensdag 18 december zijn na positieve uitspraak van de Raad van State het inpassingsplan en de omgevingsvergunning van Windpark Greenport Venlo onherroepelijk. Hiermee kunnen de initiatiefnemers verder met de realisatie van 9 turbines die groene stroom voor ongeveer 28.000 huishoudens gaan opwekken; ongeveer 60% van de huishoudens in Venlo.

Tegen het inpassingsplan en omgevingsvergunning is door zes partijen beroep ingediend. Daarbij is met name de plaatsingslocatie en alternatievenafweging ter discussie gesteld, en het aspect windturbinegeluid en slagschaduw geagendeerd door omwonenden. De Raad van State heeft deze beroepen ongegrond verklaard, waardoor de vergunning in zijn geheel in stand kon blijven.

Burgerparticipatie
Met de onherroepelijke vergunning op zak gaan de initiatiefnemers verder met de ontwikkeling van het windpark. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inrichten van financiële participatiemogelijkheden voor de bewoners. “Windpark Greenport Venlo wil graag een goede buur van de omliggende dorpskernen zijn,” aldus Eelco Bots, directeur bij Windunie. “Via een leefbaarheidsfonds zal ongeveer een half miljoen euro beschikbaar gesteld worden, waarmee bewoners projecten kunnen ontwikkelen die de leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving bevorderen.” Ook werken de initiatiefnemers samen met lokale energiecoöperaties. “We zijn begonnen met het verzamelen van ideeën voor het leefbaarheidsfonds en we stellen 4 van de 9 molens beschikbaar voor financiële participatie,” aldus Michiel Tijmensen, hoofd van het business development team van Greenchoice.

Planning
De komende maanden begint de aanbestedingsfase, waarin contracten worden gesloten met de turbineleverancier, de stroomcontractpartij en aannemers. De start van de bouw is voorzien eind 2020.

Over het windpark
Windpark Greenport Venlo wordt ontwikkeld op Greenport Venlo, een gebied dat bestaat uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een zandwingebied. Het windpark bestaat uit 6 turbines ten noorden van de A67 met een mast van maximaal 140 meter en wieken van maximaal 71 meter. Ten zuiden van de A67 komen 3 turbines met kleinere wieken van maximaal 61 meter. Het windpark wordt ontwikkeld door Greenchoice, Windunie en het ABN AMRO Sustainable Impact Fund. Dit samenwerkingsverband heeft het windpark in maart 2019 overgenomen van ontwikkelbedrijf Etriplus.