Windpark Weijerswold onherroepelijk na uitspraak Raad van State

De bouw van Windpark Weijerswold is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft op 19 september 2018 de beroepen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark ongegrond verklaard. Daarmee zijn het bestemmingsplan en de vergunningen voor de vier windmolens nabij Weijerswold in de gemeente Coevorden onherroepelijk.

Uitspraak Raad van State

Er waren drie beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen. Hierover was op 14 juni 2018 een zitting bij de Raad van State. De indieners van de beroepschriften, het bevoegd gezag (de gemeente Coevorden) en de initiatiefnemers van Windpark Weijerswold konden vragen van de staatsraden (de rechters) beantwoorden en hun standpunten naar voren brengen tijdens de zitting.

Op 19 september 2018 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde de ingediende beroepen ongegrond. De volledige uitspraak van de Raad van State is hier te lezen. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Samenwerking Windunie Development, Windinvest Groep en Raedthuys Pure Energie

Windpark Weijerswold bestaat uit vier windmolens. Raedthuys ontwikkelt de twee westelijke en Windunie Development en Windinvest Groep de twee oostelijke. ‘Windinvest groep’ is een groep leden van de  Windunie, die investeren in de ontwikkeling van het Windpark. Windunie en Raedthuys werken samen in de ontwikkeling, zoals een gezamenlijke aanbesteding van de windmolens. Windunie en Windinvest Groep zijn voornemens om het park over te doen in lokaal eigendom.

Voorlopige planning

Voordat de bouw van de windmolens daadwerkelijk begint, moeten er nog praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Deze worden de komende tijd in samenwerking met Raedthuys verder opgepakt. De voorlopige planning is nu dat de bouw van de windmolens medio 2019 begint. Ook worden de afspraken uitgevoerd die met omwonenden zijn gemaakt. Dit zijn afspraken met betrekking tot onder andere: planschade, geluid, slagschaduw en financiële tegemoetkoming.

Volg het nieuws over Windpark Weijerswold via de website van Weijerswold.