Windunie werkt samen met H4A aan Windpark Bommelerwaard-A2

Streepland is een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind.

Vanmiddag hebben de initiatiefnemers van Windpark Bommelerwaard het contract getekend voor de realisatie van de civiele werken voor Windpark Bommelerwaard-A2. Bouwbedrijf H4A gaat de uitvoering doen van de aanleg van de wegen, kraanopstelplaatsen, turbinefundaties en bekabeling. 

Projectleider Maurice Beekhuizen: “Windunie is blij om in samenwerking met H4A drie turbines te bouwen. Op die manier dragen we bij aan de energietransitie. Bovendien wordt een van de drie molens via de Windcentrale een ‘dorpsmolen’. Op deze manier kunnen omwonenden samen eigenaar worden van deze windmolen en in lokaal eigendom stroom opwekken.”

Lusten en lasten Windpark Bommelerwaard-A2 wordt gedeeld met omgeving

Windpark Bommelerwaard-A2 gaat bestaan uit drie windturbines tussen de A2 en het spoor richting Den Bosch, ten zuiden van Zaltbommel. “Windpark Bommelerwaard-A2” is de initiatiefnemer van het windpark en bestaat uit vijf lokale (agrarische) ondernemers uit het gebied en Windunie. Het windpark wil een goede verdeling van lusten en lasten voor alle bewoners uit het gebied bewerkstelligen en doet dat onder andere door de grondvergoedingen grotendeels ten gunste te laten komen aan de omwonenden. Daarnaast vindt het windpark het van groot belang dat alle rendementen op investeringen in het gebied blijven; om die reden stelt ze één van de drie molens beschikbaar via de Windcentrale als dorpsmolen voor de omgeving.

Windunie werkt aan duurzame energie in lokaal eigendom

Windunie ondersteunt ondernemers en burgerinitiatieven bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom, om op die manier bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie met het profijt in de eigen regio. Voor windpark Bommelerwaard-A2 ondersteunt en adviseert zij in de projectorganisatie en ontwikkeling van het windpark.