Zeewolde staat toch 25 ha zonneparken op landbouwgrond toe

30 boeren in Zeewolde in Flevoland hebben met succes van de gemeente geëist dat er zonneparken mogen komen op agrarische gronden. De gemeente vond zonneparken op agrarische gronden aanvankelijk geen prioriteit.

Bekijk hier het interview met Carel Kooij, projectmedewerker bij Windunie, op RTV Flevoland.

De Provinciale Staten van Flevoland gaven afgelopen zomer toestemming voor de realisatie van 500 hectare zonneparken in de provincie. Hierna volgt mogelijkerwijs nog eens 500 hectare. Voor de eerste 500 hectare hebben gemeenten onderling een verdeling gemaakt. Zeewolde zal 95 hectare aan zonneparken faciliteren waarvoor in 2019 gronden aangewezen zullen worden.

Het college van burgemeester en wethouders wil hierbij voorrang geven aan zonnepanelen op niet-agrarische grond. De mate van voorrang is door de gemeenteraad deze week afgezwakt. In het aangepaste plan – dat tijdens de gemeenteraadsvergadering is gemaakt en door de meerderheid van de partijen wordt gesteund (red. D66, Zeewolde Liberaal en Burgerbelang stemden tegen) – wordt het mogelijk gemaakt om dit kalenderjaar maximaal 25 hectare landbouwgrond als zonnepark aan te wijzen. Er is wel een randvoorwaarde: de gronden moeten binnen het aangewezen gebied vallen dat door de gemeente is aangewezen. De boeren in het buitengebied vallen daarmee deels buiten het plan. In de eerste helft van 2020 volgt een evaluatie van het beleid.

Rho adviseurs voor leefruimte heeft in opdracht van de gemeente de visie ‘Ruimtelijke inpassing grondgebonden zon’ opgesteld. Deze visie heeft onder meer tot een toetsingskader geleid voor de uitgifte van 95 hectare grondgebonden zonneparken in 2019.