Windmaand december 2021

Windmaand december 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie lobby

Coalitieakkoord: kanteling naar groene economie

Op 15 december is het coalitieakkoord van Rutte IV gepresenteerd. Klimaat en energie staan hoog op de agenda met een nieuwe minister voor Klimaat en Energie en een speciaal klimaat- en transitiefonds met €35 miljard voor de komende 10 jaar. Daarmee kan de coalitie een boost geven aan de echte kanteling naar een duurzame energiemarkt.

De coalitie presenteert ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, waar Windunie graag aan bijdraagt door de productie van groene duurzame energie. We zetten ze voor u op een rij:

  • Wind op land (en op zee) zijn hierbij de belangrijkste en grootste bronnen van duurzame energie. Het coalitieakkoord stimuleert het aanbod van vele hernieuwbare bronnen.
  • De windsector staat klaar om de uitrol op zee te versnellen, ook ten behoeve van de productie van groene waterstof. Aanlanding van deze nieuwe hoeveelheden energie is en blijft een aandachtspunt.
  • De coalitie laat zien te willen investeren in opwek, infrastructuur en groene industrie. Dat brengt aanbod, transport en vraag samen. Deze integrale kijk juicht Windunie toe.
  • Het coalitieakkoord benadrukt het belang van (financiële) participatie van omwonenden. Windunie onderschrijft dit belang. Dit ligt in lijn van de manier waarop we ondernemen.

Windunie staat klaar om de duurzame ambities van de nieuwe regering te helpen verwezenlijken.

Windunie lobby via NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Nick van der Voort is contactpersoon voor lobbywerkzaamheden

Per 1 oktober is Nick van der Voort de contactpersoon binnen Windunie voor lobbywerkzaamheden via NWEA en het lobby overleg tussen Energie Samen en Windunie. Nick vervangt Veronique Eldering tot en met januari 2022.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Nick van der Voort per mail of via telefoonnummer: 030 – 753 3100.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie’

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via het menu op de website. Click op ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. U komt dan op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.