Windmaand december 2021

Windmaand december 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

De vooruitgang maakt ons sterk

Wat keken we ontzettend uit naar een fysieke najaarsvergadering waarbij we de leden weer konden ontmoeten. Helaas hebben we de vergadering noodgedwongen online moeten houden. Een dubbele situatie, want hierdoor hebben we wel ruim 150 mensen (!) kunnen bereiken. Een enorm aantal geïnteresseerde leden en veel vragen over de besproken onderwerpen maakten deze najaarsvergadering wederom interessant.

Als nieuwkomer in het bestuur geven dit soort vergaderingen veel perspectief. Het is mooi om te zien hoeveel leden oplettend en kritisch meedenken, zowel leden die kortgeleden zijn ingestapt als leden die hun lidmaatschap binnenkort een andere vorm zullen zien aannemen. Onderwerpen als het businessplan van de Groep, het huidige winstrechtenmodel, de begroting voor 2022 en het investeringsplatform Oneplanetcrowd zijn besproken.

De constante flexibele inzet en vooruitgang van Windunie maakt ons sterk. De grote hoeveelheid leden die Windunie telt is een trigger voor deze vooruitgang. Steeds meer Nederlanders worden zelf producent van duurzame energie, maar worden ook een grotere afnemer. Niet alleen de energie die in een huishouden gebruikt wordt telt, ook de opslag van alle data die we gebruiken kost  veel stroom. De komst van enorme datacenters wordt ondoorzichtig en ondemocratisch genoemd, maar is ondertussen goed voor de afname van (groene) stroom. Een kwestie van rather not in my backyard, maar tegelijkertijd maak ook ik gebruik van diensten van deze techreuzen.

Technisch gezien is ook online een ALV houden, een vorm van data opslaan en daarmee een indirecte investering in het energieverbruik van een datacenter. Persoonlijk vind ik dit soort kwesties lastig en strookt het niet altijd met wat je wilt. Het efficiënt consumeren van energie en de timing ervan behoeft nog veel extra kennis van eenieder. Desondanks denk ik dat wij, Windunie leden, zowel aan de producerende als de  consumerende kant, al veel vooruitgang boeken door in te spelen op de extra vraag van afnemers van groene stroom, maar ook door slimme energiemanagement systemen te gebruiken waardoor efficiënt gebruik gemaakt kan worden van zonne- en windenergie op de momenten dat het voorhanden is.

Uitbreiding met opslag verhoogt de flexibiliteit voor de afnemer, soms noodzakelijk, maar soms ook overbodig als we meer zouden nadenken over wanneer we onze auto opladen of wat vaker de start uitstel knop op de wasmachine gebruiken. De keerzijde van opslag is ook weer dat niet alle systemen esthetisch aantrekkelijk zijn of grondstoffen niet altijd ethisch verantwoord gewonnen worden. In het businessplan van de Groep wordt ook de zorg voor mens en planeet benadrukt, wat naar mijn mening mooi aansluit bij de huidige vraagstukken.

Als afsluiter heb ik vernomen dat in januari ook het magazine gemaakt voor het 20-jarige jubileum van Windunie op de mat zal vallen. Het belooft een mooie terugblik op inmiddels 21 jaar Windunie te worden waarbij verschillende memorabele momenten benoemd worden. Namens het bestuur wens ik jullie allen prettige kerstdagen en zien wij elkaar hopelijk spoedig in het nieuwe jaar!

Martine Trip
Bestuur@windunie.nl