Windmaand augustus 2021

Windmaand augustus 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

Het Nevele-arrest

Het was medio vorig jaar dat het ‘Nevele-arrest’ in het nieuws kwam. En als het gaat over het Europees Hof dat ‘prejudiciële’ vragen beantwoordt, ga ik liever een rondje fietsen dan dat ik me buig over de inhoud van deze juridische fijnproeverij. Behalve deze keer!

Dat kwam niet vanwege de mooie plaatsnaam ‘Nevele’; een dorp in Oost-Vlaanderen. Ze hebben er een handje van daar in Vlaanderen, mooie plaatsnamen. Wat te denken van Babylon (op de taalgrens?), Madonna, Bekaf, Ginderbuiten en Kijkuit. Allemaal plaatsnamen met historische wortels. Misschien heeft Nevele die ook wel. Maar ik ging me ermee bezig houden, omdat je op de één of andere manier weet dat een Europees arrest met zo’n naam ‘mist’ betekent. Dat we met windprojecten een beetje ‘op de tast’ verder moeten: in de nevel…

En zie daar: met de uitspraak van de Raad van State over windpark Delfzijl (juni 2021) is het Nevele-arrest van grote betekenis voor windprojecten. Tegenstanders van windenergie grijpen deze uitspraak aan als een geschenk uit de hemel. Lokale bestuurders die al zoveel moeite hebben om nog windprojecten overeind te houden in de RES’sen, zitten knarsetandend de krant te lezen. En er zijn mensen die de moed erin houden. Sommigen van hen verdenk ik ervan dat ze ‘fluiten in het donker’. Ik wil maar zeggen: er is werk aan de winkel. Om weer zicht te krijgen op wegen die wel te bewandelen zijn om je project(en) weer op de rails te krijgen.

En dan heb je wat aan een coöperatie die in alle drukte, rumoer en mist erin slaagt ‘de ogen op de weg te houden’. Windunie is zo’n coöperatie. De mensen die bij Windunie Groep werken,  maken wegen begaanbaar. In de lobby via NWEA bij de Rijksoverheid bijvoorbeeld. En door na te gaan hoe je als projecteigenaar wél aan de slag zou kunnen. En hoe ze jou daar bij kunnen helpen.

Eén van de eerste (landbouw)coöperaties droeg als naam ‘Welbegrepen eigenbelang’. Die naam heeft ook in 2021 geen nadere toelichting nodig. Wel een aanvulling: als ondernemers in wind- en zonne-energie weten we dat eigenbelang, het verdienmodel van je duurzame energieproject nauw verbonden is met het maatschappelijk belang. Daarvoor maken we RES’sen, daarvoor zoeken we nieuwe bedrijfsmodellen in opslag en conversie. Dingen waar de maatschappelijke meerwaarde zichtbaar wordt. In dat model laten we de ‘Nevel’ achter ons. Dan zijn we weer een stap verder.

Ik wens u een helder uitzicht!

Marten Wiersma
Bestuurslid

PS: Ook belangrijk is dat we elkaar, binnen de COVID-regels, weer gaan zien op de regiobijeenkomsten. Om belangrijke dingen te bespreken met elkaar. De uitnodiging daarvoor krijgt u snel. Meld u aan! De bestuursleden van de coöperatie kijken ernaar uit om met u in gesprek te gaan.