Windmaand december 2020

Windmaand december 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Meest gestelde vragen over energieopslag

De interesse in energieopslag is enorm toegenomen de laatste jaren. Investeren in energieopslag kan om meerdere redenen interessant zijn. Bijvoorbeeld voor een mogelijk verdienmodel. Of om zelfgeproduceerde duurzame energie te gebruiken binnen de eigen bedrijfsvoering. Wat zijn de meest gestelde vragen over energieopslag in de agrarische sector? En nog belangrijker: wat zijn de antwoorden?

Is energieopslag rendabel voor mijn eigen onderneming?

Dit hangt af van welk type onderneming u heeft. Over het algemeen geldt dat hoe groter het energieopslagsysteem, hoe beter de businesscase. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de kosten voor projectmanagement aanzienlijk zijn. Deze kosten verschillen niet veel tussen een klein, of een groot project.

Wat zijn de succesfactoren voor een positieve businesscase van energieopslag?

  • Het opslagsysteem laden vanuit windturbines en/of zonnepanelen. Want hiermee vermijd je aansluitkosten en dubbele energiebelasting. Bovendien worden de transportkosten geminimaliseerd.
  • Met behulp van energieopslag zoveel mogelijk van het eigen verbruik uit wind- en zonproductie halen. Bij optimalisatie van het eigen verbruik kan de aansluitwaarde (en dus de aansluitkosten) verlaagd worden. Voorwaarde is dat de productie-installatie op dezelfde aansluiting zit als de consumptie. Deze businesscase is erg afhankelijk van het vermogen van de productie-installatie, het gebruikersprofiel en de aansluiting.
  • Wind en zon zijn complementair. Bij de combinatie van een windpark met een zonnepark ontstaat een vlakker productieprofiel. Een energieopslagsysteem in combinatie met wind en zon kan vaker worden opgeladen, waardoor het systeem beter op de onbalansprijzen kan reageren.
  • Er zijn mogelijkheden voor subsidie, zoals de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Ook kan er gebruik worden gemaakt van fiscale regelingen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA).
  • De financiering van alleen een energieopslagsysteem kan lastig zijn, omdat de opbrengsten onzeker zijn. Het financieren van energieopslag samen met een productie-installatie is kansrijker door de gegarandeerde opbrengsten.

Waar bestaat het verdienmodel voor energieopslag uit?

Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met een energieopslagsysteem. Om het systeem terug te verdienen moeten er zo veel mogelijk verdienmodellen gestapeld worden. We geven hier een aantal voorbeelden:

  • Voor het verzorgen van de systeem- en transportdiensten maakt TenneT gebruik van ondersteunende diensten die door de markt worden aangeboden. Balanceringsreserves zijn onderdeel van deze ondersteunende diensten en zijn bedoeld om de frequentie van 50 Hz op het elektriciteitsnet stabiel te houden. Het inzetten van een energieopslagsysteem voor de Frequency Containment Reserves (FCR) en automatic Frequency Restoration Reserves (aFRR) genereert inkomsten.
  • Handelen op de energiemarkten, waarbij het prijsverschil op de Day Ahead, Intraday en Onbalans markten wordt benut. Het principe is elektriciteit laden op het moment dat de prijs laag is en de batterij ontladen op momenten dat de prijs hoog is.
  • Een steeds groter gebied wordt door netbeheerders bestempeld als congestiegebied. Hier zijn (tijdelijk) geen nieuwe aansluitingen mogelijk. Een energieopslagsysteem kan ervoor zorgen dat een kleinere netaansluiting volstaat, waarbij tevens de maandelijkse transportkosten lager zijn.

Welke technologieën voor energieopslag worden het meest toegepast?

In onderstaande figuur is te zien welke manieren er zijn om elektriciteit op te slaan:

Windunie werkt aan energieopslag

Uitgedrukt in vermogen (MW) zijn waterkrachtcentrales wereldwijd de meest toegepaste technologie voor het opslaan van elektriciteit. Los van een plan voor een kunstmatig stuwmeer voor de kust van Nederland en ideeën voor een Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC) in Limburg is het vlakke Nederland niet geschikt voor deze technologie. Elektrochemische opslag in batterijen heeft daarna een grote potentie. Met name lithium-ion batterijen hebben geprofiteerd van de snelle ontwikkelingen in de auto-industrie en worden nu grootschalig toegepast.

Wat zijn de voordelen van lithium-ion batterijen?

Door de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen tussen laden en ontladen is deze batterij zeer geschikt voor de ondersteunende diensten die TenneT vraagt. Bovendien kan lithium-ion zowel een hogere als een lagere C-rate hebben. Dit maakt de technologie geschikt voor zowel onbalans als zelf-consumptie. En omdat lithium-ion batterijen voor veel verschillende toepassingen gebruikt worden, is er veel onderzoek naar gedaan en worden er inmiddels normen en veiligheidsstandaarden voor ontwikkeld.

Wilt u nog meer informatie over de energieopslag?

Neem contact op met Myrte Koch via mail of per telefoon 030 753 31 00.