Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave

De RES als nieuwe kans voor duurzame projecten

Op dinsdag 23 april rondden we de laatste van de vier de regiobijeenkomsten af in Wieringerwerf, bij bezoekboerderij ‘Leven van de Wind’. Daarvoor was de caravaan in Groningen, Den Andel en Zeewolde. De regiobijeenkomsten zijn goed bezocht door een groot aantal leden.

Tijdens de avonden werd in de vooravond vooral aandacht besteed aan de samenwerking tussen Windunie en PAWEX. De poolprijs kwam aan bod en hier zullen we 8 mei uitgebreid op ingaan tijdens de poolvergadering. Door een interactieve quiz werd veel informatie gedeeld en een ieder kon er toch weer wat van opsteken. Energie Samen, waar Windunie via PAWEX lid van is, werd toegelicht door Felix Olthuis.

Aanspreekpunten en kansen RES voor leden

Voor het tweede deel van de vergadering werden RES kwartiermakers en vertegenwoordigers van energie coöperaties uitgenodigd. De achtergrond hiervoor is dat bij het maken van het Klimaatakkoord verschillende zogenoemde sectortafels betrokken waren. Parallel aan de landelijke onderhandelingen aan de sectortafels, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. Sommige provincies zijn 1 RES, andere provincies vormen meerdere RES. Op de website regionale-energiestrategie.nl kunt u de kaart van de verschillende regio’s vinden.

Het is voor u van belang om te weten in welke RES u valt en wie daar het aanspreekpunt is. De verschillende RES hebben namelijk de opdracht gekregen om zoekgebieden te vinden voor op te stellen vermogen. Als u een plan heeft voor duurzame opwek is het zaak dit te melden bij de RES, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun rapportage. Dan telt uw project mee voor de opgave van het klimaatakkoord en heeft uw project meer kans van slagen. Bij Windunie is bekend wie in welke RES het aanspreekpunt is. De werkwijze en aanpak kan per regio verschillen. Dat geldt ook voor hoe de gemeenten met deze opgave van het Rijk omgaan, maar aanmelden van uw project is dus een goede zaak. Al met al interessante avonden waarbij de waarde van Windunie voor de leden duidelijk naar voren is gekomen.

We begroeten u graag tijdens het volgende contactmoment: de poolvergadering op 8 mei.
Poolleden krijgen binnenkort de uitnodiging toegestuurd.

Jacqueline Tuinenga
Bestuurslid

Bestuur@Windunie.nl