Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave

EPEX-prijzen en productiecijfers oktober 2022

Maandelijks publiceren we de gerealiseerde EPEX-prijzen en het profieleffect zoals beschreven in de SDE.

Tabel dagproductie van een willekeurige turbine van 1 MW in oktober 2022

Dagproducties + EPEX-prijzen per dag

Maandproducties + EPEX-prijzen per maand

EPEX-Prijzen

Voor oktober 2022 geldt:
Gemiddelde EPEX-prijs wind: € 156,76/MWh
EPEX-opbrengst wind: € 125,06/MWh
Profieleffect: -20,2 %

Voor 2022 geldt:
Gemiddelde EPEX-prijs: € 246,83/MWh
EPEX-opbrengst wind: € 190,95/MWh
Profieleffect: -22,6 %