Windmaand oktober 2020

Windmaand oktober 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

Even voorstellen: Kandidaat-bestuurslid Jan Ubbo Berghuis

Vanaf begin september neem ik deel als kandidaat-bestuurslid in het coöperatiebestuur Windunie. Door alvast mee te lopen leer ik de werkorganisatie kennen en kan ik mij verdiepen in actuele onderwerpen die spelen bij de coöperatie. In positieve gesprekken met Cor, Jacqueline en Marten – en later ook Douwe – bleek er een verrassende klik om gezamenlijk meer te bereiken. Op de najaarsvergadering van 25 november hoop ik door u benoemd te worden als bestuurslid.

Graag stel ik mij via deze weg verder voor aan u: leden van de coöperatie Windunie.
Ik ben 34 jaar, getrouwd met Aukje en vader van twee zoons. Ik ben geboren en getogen op het Hogeland – waar het altijd waait – en ben met mijn gezin woonachtig in Zwolle.

Duurzame energie

Ik ben gepassioneerd voor duurzame energie. Zo heb ik als ondernemerszoon van huis uit meegekregen dat wind- en zonne-energie substantieel bijdragen aan de invulling van onze energiebehoefte. Ook in mijn werkzame leven – hoofdzakelijk in financiële functies – heeft duurzame energie mijn bijzondere belangstelling. Zo was ik betrokken bij een financiële waardering van een windpark in het kader van een aandelenparticipatie uitgifte en ook bij waarderingsanalyses van zonneparken.

Vertrekpunten

Ik ben gewend om analyses te maken en op een geloofwaardige manier in gesprek te gaan over begrotingen en transactiestructuren. Ook ben ik bekend met coöperatieve bedrijfsmodellen waarbij winst voor de aandeelhouder niet op de eerste plaats komt maar veeleer de continuïteit en de belangen van de ledenaandeelhouders.

Daarnaast ben ik van nature een self-starter en geneigd nieuwe dingen te proberen. Ook in mijn werkzaamheden houd ik mij graag bezig met innovatie en creatieve methodes om klanten te verrassen. Ik kijk er naar uit om mijn energie te investeren in de Windunie coöperatie teneinde bij te kunnen dragen aan een duurzame en verantwoorde energietransitie.

Toekomst

Tot slot zie ik de rol van bestuurder als het zoeken naar de juiste balans en vorm in de verschillende belangen en voorkeuren van de leden alsmede de belangen vanuit Windunie als bedrijf. Hierbij staat de verbinding van de belanghebbenden bovenaan. Het vormgeven aan verbinding is door de uitbraak van de Covid-19 pandemie anders dan voorheen. Bij deze een extra aanmoediging – vanuit mijn kant maar ook namens de overige bestuursleden – om contact op te nemen voor vragen en opmerkingen.