Windmaand oktober 2020

Windmaand oktober 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Lobby

Update obstakelverlichting

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Landelijk zijn er gesprekken over obstakelverlichting op windturbines met betrekking tot vliegveiligheid en het beperken van overlast voor de omgeving. De landelijke werkgroep met vertegenwoordigers van onder andere NWEA en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) is in gesprek met ministerie Infrastructuur & Waterstaat (Min. I&W) om de toelating van het transpondersysteem voor de naderingsdetectie door IL&T te versnellen.

Parallel hieraan werkt de Provincie Flevoland samen met een aantal grote windparken (Windpark Zeewolde, Windpark Blauw, Windpark Groen, NO-polder) aan een onderzoek voor de toepassing hiervan. De Provincie werkt daarbij samen met NWEA.

Transpondersysteem betaalbaar voor kleine windparken

Met het transpondersysteem is naderingsdetectie beter betaalbaar voor kleinere windparken. Radarsystemen zijn dat niet. De systemen zijn in Duitsland overigens deze zomer al toegelaten en ze zijn daar vanaf medio ’21 verplicht voor nieuwe parken.

Een knelpunt is de installatie van infrarood op de turbines

Het ministerie van I&W heeft al aangegeven voornemens te zijn de transpondertechniek in te gaan voeren. Een van de knelpunten die nog opgelost moeten worden, is dat hulpverlenende instanties de transponder uit moeten kunnen zetten, zodat zij niet gevolgd kunnen worden. Dat betekent dat er infrarood op windturbines geïnstalleerd moet worden. Met name voor bestaande windparken is dat een aandachtspunt.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Laura de Groot per mail of via telefoonnummer: 06 – 55 45 58 81.

Speciaal voor Windunieleden: Lobby informatie op ‘Mijn Windunie'

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken. Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.