Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave

Kandidaat Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Windpark Bommelerwaard-A2

Kandidaat Tweede Kamerlid CDA Jantine Zwinkels legde vrijdag 12 maart een werkbezoek af aan de gemeente Zaltbommel, waar zij onder andere een bezoek bracht aan de initiatiefnemers van Windpark Bommelerwaard-A2. Het bezoek stond in het teken van duurzaamheid en de energietransitie. “Indrukwekkend hoe op deze geschikte locatie samen met grondeigenaren en andere omwonenden een drietal windmolens wordt gerealiseerd, wat een doorzettingsvermogen!”, aldus Zwinkels.

Doel van het werkbezoek was om praktijkvoorbeelden te laten zien van lokale windenergieproductie, waarbij omwonenden direct meeprofiteren van de opgewekte energie en mogelijkheden van financiële participatie. Er ontstaat door deze aanpak meer acceptatie. En dat draagt bij aan de versnelling van de energietransitie. De overheid heeft daarbij een belangrijke rol. Dit werd duidelijk in een gesprek tussen Zwinkels (plaats 26 CDA-kieslijst), de initiatiefnemers van het windpark Bommelerwaard-A2 Hein de Kort, Jan Vos en Henk Werkman, projectdirecteur Windunie.

Samenwerken aan duurzame energie in lokaal eigendom

Over een jaar draaien de drie turbines van Windpark Bommelerwaard-A2 tussen de A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Bosch. Gerealiseerd in eigen beheer en met betrokkenheid van de lokale gemeenschap. De opbrengsten van het project blijven binnen de regio. Windunie begeleidde het traject, met als uitgangspunt: samen sta je sterk.

Het ‘lokale’ is een leidend principe bij dit Windpark laten de initiatiefnemers de Kort en Vos weten. Vanuit deze overtuiging is ervoor gekozen om één windmolen uit eigen exploitatie te halen. Buurtbewoners hebben nu de mogelijkheid om een ‘winddeel’ te nemen in deze zogenoemde ‘Dorpsmolen’ en zo te delen in het rendement.

“Windunie werkt al 20 jaar aan duurzame energie (wind, zon en opslag) in maximaal lokaal eigendom. In het geval van Windpark Bommelerwaard-A2 zijn de stemrechten gelijk verdeeld tussen de vijf lokale initiatiefnemers en Windunie”, aldus Werkman. Daarnaast kunnen ook omwonenden van het Windpark een aandeel verwerven. “Eén van de drie windmolens wordt de dorpsmolen voor de buurtbewoners. Zij hebben de mogelijkheid om een ‘winddeel’ te kopen en zo te delen in het rendement van de stroomopbrengst. Op deze manier verdelen we de lusten en de lasten onder alle inwoners van het gebied.”

NWEA: ontwikkel windprojecten samen met de omgeving

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie. Samen met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector en nieuw beleid dat daarvoor nodig is. NWEA benadrukt het belang dat de windsector windprojecten samen met de omgeving wil ontwikkelen. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over participatie en het streven naar 50% lokaal eigendom. Windpark Bommelerwaard-A2 is een mooi voorbeeld van hoe het kan én moet.