Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave

Windunie mijlpalen investeren 2020

Windunie investeert in projecten die ontwikkeld worden in lokaal eigendom en met een coöperatieve aanpak. Via lokaal eigendom blijven rendementen in de directe omgeving. Wij voorzien lokale projecten van kapitaal, kennis en netwerk om ze te laten groeien naar realisatie en exploitatie.

Om dit te bereiken investeert Windunie in minderheidsbelangen. De financiële producten variëren van advies over financiële vraagstukken, het adviseren bij het structureren van projecten met aandelentransacties, het adviseren over de uitgifte van obligatieleningen, het adviseren inzake het verkrijgen van eigen vermogen en projectfinanciering en het leveren van de directie van duurzame energieprojecten.

Het eerste jaar van de nieuwe afdeling ‘Investeren’ binnen Windunie heeft in het teken gestaan van de inpassing binnen de Windunie organisatie. Onderdeel hiervan was het ontwikkelen van (standaard) documenten die van belang zijn bij het aangaan en beheren van een aandelenbelang.

Eind 2020 zijn de 2 windparken in Coevorden waarin Windunie een belang heeft, met in totaal 3 turbines, in gebruik genomen. Dat betekent dat naast windpark De Veenwieken er nu drie windparken, waarin Windunie een belang heeft, in exploitatie zijn. De bijdrage aan de exploitatieresultaten van Windunie uit deze drie parken zal naar verwachting in 2021 bescheiden zijn.

Gedurende 2020 heeft Windunie nieuwe belangen verworven in een tweetal zonneparken: 10 procent in Schoorlemmer Pekela Duurzaam (ca. 23 ha.) en 10 procent Zonnewilg (ca. 10 ha.). Beide parken zijn in ontwikkeling. De investeringen zijn vooralsnog gedaan uit de beschikbare liquide middelen van Windunie.

Windpark Bommelerwaard-A2 heeft in het verslagjaar financial close bereikt, waarbij Windunie O&R het park heeft bijgestaan als financieel adviseur. Windunie leden die hebben geïnvesteerd in de obligatielening die in 2019 is uitgegeven voor de financiering van ons belang in Windpark Bommelerwaard-A2 hebben bij financial close het aanbod gehad de lening om te zetten in een onderhandse lening. Van die mogelijkheid is ruimschoots gebruik gemaakt.

In 2020 was er geen noodzaak nieuwe obligatieleningen uit te geven.

Vragen of meer weten over investeren?
Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Info@Windunie.nl
030 753 3100