Afronding adviestaak Windunie Windcollectief Wieringermeer

Met de overname door Vattenfall/Nuon sluit Windunie haar adviestaak aan Windpark Wieringermeer af.

Windunie rondt per 1 oktober 2017 na acht jaar haar adviestaak bij Windpark Wieringermeer af. Aanleiding is overname van de 32 windmolenposities van de leden van Windcollectief Wieringermeer door Vattenfall, het moederbedrijf van energiebedrijf Nuon.

Windunie heeft met haar ruime expertise het Windcollectief de afgelopen jaren over de gehele linie geadviseerd voor het ontwikkelen van hun parkdeel, zoals de aanvragen van vergunningen en het organiseren van informatiebijeenkomsten voor omwonenden. De voorbereidingen voor de bouw, zoals het selecteren van de turbines en stroompartijen en het sluiten van grondcontracten, waren onder begeleiding van Windunie ook in volle gang.

Verduurzaming energievoorziening

“We kijken terug op een mooi project, waar we de afgelopen acht jaar als adviseur bij betrokken waren,” aldus Axel Posthumus, algemeen directeur Windunie Groep BV. “Vanuit onze missie zien we liever dat het windpark door lokale initiatiefnemers wordt geëxploiteerd, omdat de rendementen dan ook in het gebied blijven. Windunie staat voor ontwikkeling in lokaal eigendom, en dat is waar we in de toekomst mee door zullen gaan: ook voor onze andere projecten.”

Projecten Windunie

Windunie is op dit moment bij verschillende projecten betrokken, allemaal in opdracht van lokale initiatiefnemers. De kans bestaat dat deze parken vroeg of laat voor dezelfde keus als het Windcollectief komen te staan. “Voor particulieren is het niet niks om zo’n groot park zelf te ontwikkelen. Als je de kans krijgt om de inkomsten een stuk naar voren te halen, en daarmee ‘verlost’ te zijn van de spanning om de investering de komende 25 jaar terug te moeten verdienen, komt zo’n bod opeens in een ander daglicht te staan. Vanuit Windunie zien we voor ons de taak om onze opdrachtgevers hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Nu we onze handen weer vrij hebben voor onze andere parken en nieuwe opdrachten, gaat dat zeker lukken,” aldus Posthumus.