Windunie wordt lid van PAWEX

Versterking vertegenwoordiging onafhankelijke windmolenaars

Met 230 leden worden de leden van Coöperatie Windunie lid van PAWEX, dat bijna 300 Particuliere Windturbine Exploitanten vertegenwoordigt. Daarmee zijn alle onafhankelijke ondernemers in windenergie verenigd. Doel is een sterkere positie in de gezamenlijke belangenbehartiging om zo betere kansen te creëren voor meer ontwikkeling en een rendabele exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom.

PAWEX treedt als representatieve organisatie op namens particuliere windturbine exploitanten en neemt in die hoedanigheid deel aan overleggen met de minister van Economische Zaken, toezichthouder ACM en de netbeheerders. En omdat Windunie dankzij ontwikkelprojecten met lokale ondernemers en een innovatieve bedrijfsvoering óók een vertegenwoordigende positie heeft, is intensieve samenwerking voor beide partijen is aantrekkelijk. In de branchevereniging, richting Rijksoverheid, ACM en de netbeheerders trekken de partijen vanaf nu samen op.

Gelijke belangen

‘Er zijn leden die bij beide organisaties zijn aangesloten omdat we een andere positie in het veld innemen, maar onze belangen zijn gelijk,’ meent Felix Olthuis, voorzitter van PAWEX. De samenwerking resulteert in duidelijkheid naar leden en de buitenwereld, kennisuitwisseling, verdeling van verantwoordelijkheden én een zetel in het Dagelijks Bestuur van NWEA. Axel Posthumus, algemeen directeur Windunie Groep B.V. en inmiddels ook bestuurslid van PAWEX, zal die zetel bezetten: ‘We vertegenwoordigen zo’n belangrijke pijler van de energietransitie dat we ook deze verantwoordelijkheid graag nemen.’

Energietransitie versnellen van onderop

De energietransitie wordt bij voorkeur vormgegeven van onderop, door burgers, lokale ondernemers en coöperaties. Posthumus: ‘De hele energievoorziening gaat veranderen en daarom moeten ook de voorwaarden en regels worden aangepast. Daar heeft iedereen belang bij, want zo versnellen we de energietransitie.’ Via NWEA en NVDE, maar ook via directe contacten met het ministerie van Economische Zaken, provincies en het Lerend platform Energie en Omgeving, stellen PAWEX en Coöperatie Windunie het belang van duurzame energie in lokaal eigendom tegen een rendabele prijs voorop.