Windmaand januari 2021

Windmaand januari 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Achterom én vooruitkijken

Al een paar weken voor de deadline van de Windmaand-column denk ik na over het thema en het is best een opgave om een puntige column te schrijven. Elke keer komen er veel thema’s langs waar ik op in zou kunnen gaan.

Bijvoorbeeld dat we elkaar – dankzij COVID – al twee ledenvergaderingen niet hebben gezien en dat we nog lang niet zeker zijn dat dat in het komend voorjaar wel zal kunnen. Andere thema’s zijn de leerzame webinars en de groei van de organisatie: welkom nieuwe leden! En natuurlijk zijn dat allemaal belangrijke thema’s, maar uiteindelijk is voor mij het 20-jarig jubileum van de coöperatie het meest van belang in deze eerste column van het nieuwe jaar.

20-jarig jubileum

In 2001 waren er ondernemers die verder keken dan hun neus lang was. Die zagen dat windenergie een kans was voor vergroening én een economische pijler onder de bedrijfsvoering. Toen waren o.a. de Lagerwey, Bonus en Micon nog gemeengoed met 85 kW, 275kW of 350kW.

De Coöperatie Windunie heeft van meet af aan door samenwerking, professionele dienstverlening en een sterke lobby de groei van het ledental én groene stroomproductie bevorderd. Inmiddels is Swifterwint een park in voorbereiding met 37 turbines en pakweg 200 MW vermogen. In 20 jaar is er veel veranderd. Dank aan een ieder die daaraan bijdroeg!

De initiatiefnemers zagen scherp welke richting de energievoorziening diende te kiezen. Hun gelijk wordt bevestigd in het Energieakkoord en het Klimaatakkoord. En om de doelen van die akkoorden in beleid en daden om te zetten wordt nu op dertig plekken in Nederland gewerkt aan de Regionale Energie Strategieën. Bij een aantal daarvan zit de Windunie, al dan niet samen met actieve leden in de regio, aan tafel. Om van plannen projecten te maken. Om kansen voor leden te verzilveren. Je kunt zeggen: de coöperatie op haar best!

Nieuwe tijden, nieuwe uitdagingen

De RES’en hebben 2030 als tijdshorizon. Dat is over 9 jaar. En dan? Is er dan nog groei denkbaar en mogelijk voor ‘Wind op Land’? Of gaan we dan alleen nog ‘Wind op Zee’ bouwen? Moeten we vooral op zoek naar toegevoegde waarde op onze grondstof: groene stroom? Of vooral naar opslag in accu’s, waterstof, perslucht, vliegwielen? Of omzetting van elektronen naar moleculen, naar warmte naar… vult u maar in: genoeg mogelijkheden en perspectieven. Bovendien zijn het mooie vragen in een jubileumjaar waar de successen in de afgelopen jaren de inspiratie vormen voor de innovatie in de komende decennia.

Blijven reageren op vragen uit de samenleving

In de jaren die voor ons liggen zullen we niet alleen technische en financiële vragen moeten beantwoorden. Wij, alle leden van de Coöperatie én de Winduniegroep, zullen moeten reageren op vragen uit de samenleving.

Nu de RES’sen meer en meer concreet worden is de maatschappelijke reactie ook hoorbaar en zichtbaar. Over de planologie, over de kosten en baten, over de ‘buitenlanders met dollartekens in de ogen’. De Windunie kan ook de komende jaren  laten zien dat ze midden in de samenleving staat, dat ze vragen en bekommernissen serieus neemt en daarop acteert. Hoe het de komende twintig jaar zal gaan? De tijd zal het leren. Maar dat er interessante uitdagingen blijven komen is geen gewaagde voorspelling!

Marten Wiersma
Bestuurslid

Bestuur@windunie.nl