Windmaand januari 2021

Windmaand januari 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave

Windex en APX jaarcijfers 2020

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een redelijk goed windjaar. De Windex van 2020 is met 102 hoger geëindigd dan die van de afgelopen 4 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 2016 tot 2019 had de Windex een gemiddelde van 86. Het jaar 2020 is met een Windex van 102 daarom ‘redelijk goed’ te noemen. Sinds 2009 was de Windex slechts 1 keer hoger dan 102 en dat was in het jaar 2015. Toen kwam de Windex uit op 104.

De Windex van een bepaald jaar wordt berekend door de productie van het afgelopen jaar te vergelijken met het langjarige gemiddelde. Het langjarige gemiddelde van de jaren 1996-2015 heeft als basiswaarde 100.

APX Overzicht 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op het gebied van de APX is 2020 een historisch jaar. In 2020 zijn er 22 dagen geweest met negatieven uurprijzen. Dit zijn in totaal 97 uren. Er zijn zelfs zes dagen geweest waarop de prijzen 6 uur of langer aaneengesloten negatief waren. In deze uren worden in SDE beschikkingen van na 2015 geen subsidie meer verstrekt.

Dit jaar voegen wij weer een overzicht toe van de ontwikkeling van de APX van de afgelopen jaren; inclusief het profieleffect (zie de rode stippellijn). Hierin kunt u zien dat de APX een sterk daalde vanaf 2013 (ca €52) tot en met 2016 (€32).

Vanaf 2016 steeg de APX weer in een rap tempo naar €52 in 2018, om daarna weer flink te dalen naar €41 in eind 2019. Helaas zette deze trend door in 2020 en daalde hij naar een APX van €32 eind 2020 dit mede door de negatieve prijzen door de corona crisis.

Maandoverzicht 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten opzichte van reguliere variatie in de Windex was de productie in het eerste kwartaal heel goed, met een historisch hoge Windex in februari van 223! Het tweede en derde kwartaal lagen iets onder het langjarige gemiddelde, het vierde kwartaal liep zelfs ruim 16% achter op het langjarige gemiddelde. Waarbij vooral de maand december onderpresteerde. Al met al zorgde het eerste kwartaal van 2020 voor een Windex boven de 100 over het gehele jaar.