Windmaand december 2017

Windmaand december 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Winduniecolumn

Energietransitie: combinatie wind mét zon

Op de Windunie najaarsvergadering hield Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een inspirerend betoog over het reageerakkoord en de energie- en klimaatdoelstellingen 2030.

“In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse burgers naar hun kennis, houding en gedrag met betrekking tot de energietransitie”, zo vertelde Smallenbroek.

Uit die cijfers blijkt dat de gemiddelde Nederlander nog niet door heeft hoe groot en onzichtbaar zijn energiegebruik is. Er is nog enorm veel werk aan de winkel om de doelen voor hernieuwbare energie die in het energieakkoord staan te halen: 6% in 2017, 14% doelstelling voor 2020, 50% voor 2030. Dit betekent dat Nederland er het komende decennium wezenlijk anders uit gaat zien. En dat probleem lossen we niet alleen op door windturbines op de Noordzee neer te zetten.

Onderstaande tabel geeft het aandeel totaal energieverbruik weer; geschat en in werkelijkheid:

Bron: Motivaction “Publieksmonitor energie”. Totalen kunnen afwijken door afronding.

 

De boodschap van het Ministerie is en blijft dat wind, zeker in combinatie met zon, een belangrijke bijdrage moet leveren aan de energietransitie om regio’s te verduurzamen. Dat merken we ook als Windunie: er komen namelijk steeds vaker vragen binnen van overheden die zoeken naar een goede manier om hun regio te verduurzamen. En altijd komt wind in combinatie met zon daarin terug. Ook burgers betrekken bij de beslissingen over hun leefomgeving hoort daarbij.

De uitdaging is duidelijk, de toekomst onzeker!