Windmaand december 2017

Windmaand december 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

“Net van wal en nu al veranderingen!”

Axel Posthumus, algemeen directeur van Windunie, sprak op woensdag 6 december de Windunie leden toe op de najaarsvergadering in Lelystad.

De inkt van het Windunie meerjarenbeleidsplan 2016 – 2020 is amper droog en nu al zijn er ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er aanpassingen in gemaakt moeten worden. Deze aanpassingen zijn: de verbreding van de focus op duurzame energie in het algemeen in plaats van windenergie alleen, de verbreding van de doelgroep naar burgercoöperaties en –initiatieven en een aanpak bij windparken die meer op strategisch omgevingsmanagement gebaseerd is.

Bestuursvoorzitter Cor de Graaf besprak het spanningsveld die de nieuwe ontwikkelingen, zoals sanering en opschaling, met zich meebrengen. Bestuur en directie van Windunie nemen hun verantwoordelijkheid en rol om bij te dragen aan inzicht, oplossingen en meerwaarde voor de coöperatieleden. Financieel directeur Jan Slootweg besprak de begroting van de coöperatie voor 2018 met de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten voor het komende jaar.

Als afsluiting van de vergadering volgde een inspirerende presentatie door Drs. Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Smallenbroek gaf een toelichting op het reageerakkoord en de energie- en klimaatdoelstellingen 2030. Meer hierover kunt u lezen in de column van Eelco Bots.