Windmaand december 2017

Windmaand december 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Sterke daling SDE+ in 2018

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd de SDE+ subsidie ook in 2018 open te stellen. Vanaf 13 maart is de voorjaarsronde geopend. Het beschikbare budget is gelijk aan de rondes van 2017, namelijk € 6 miljard. Naar verwachting zal eenzelfde budget beschikbaar zijn in het najaar. Het definitieve besluit daarover volgt na de sluiting van de voorjaarsronde.

De basisbedragen tonen een flinke daling ten opzichte van de basisbedragen van 2017. De minister constateert namelijk dat de investeringskosten dalende zijn. Bovendien rekent het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in haar advies aan de Minister met een hoger aantal vollasturen per turbine. In de laatste berekeningen wordt uitgegaan van circa 10% meer vollasturen ten opzichte van de berekeningen voor 2017. Dit resulteert in een substantieel effect op de daling van de basisbedragen. De continuïteit van de regeling en investeringszekerheid kunnen onder druk komen te staan bij een te sterke daling. Windunie houdt de SDE+ bedragen daarom al jaren nauwlettend in de gaten. Onder meer in samenwerking met NWEA worden de wijzigingen gemonitord en waar nodig wordt daarop geacteerd. In onderstaande figuur is de prijsdaling voor de meest voorkomende wind-categorieën door afgelopen jaren heen weergegeven.

Wind op land

 

Windenergie is in 2018 opnieuw de goedkoopste bron voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Wilt u volgend jaar SDE+ aanvragen, dan kunnen onze adviseurs u daarbij helpen.

Lagere prijzen bij zon

Afgelopen SDE-ronde kende met name ZonPV een sterke groei aan aanvragen. Daarmee is het nu ruimschoots de grootste groep, zowel qua aantal aanvragen, als qua beslag op het budget. In 2018 wordt het nog lastiger voor zonontwikkelaars: het maximaal aan te vragen basisbedrag voor ZonPV is ook dit jaar weer gedaald.

Concurrentie

De dalende prijzen hebben gevolgen voor aanvragers in de zoncategorie. Omdat ZonPV nog een relatief dure vorm van hernieuwbare energie is, vindt in deze categorie concurrentie plaats op basis van het inschrijvingsbedrag. Immers, wanneer voor een lager basisbedrag wordt aangevraagd, maakt men meer kans op een beschikking. RVO beoordeelt goedkopere technieken (zoals wind op land) eerst. Voor zon-ontwikkelaars is het daarom zaak om voor een zo laag mogelijk bedrag aan te vragen, maar wel op een rendabele business case uit te komen.

Grootschalige projecten maken meer kans op SDE-beschikking

De praktijk zal uitwijzen dat grootschalige projecten meer kans maken op een SDE-beschikking, vanwege de schaalvoordelen. En dat zou ten koste kunnen gaan van kleinere ZonPV-projecten, waaronder ZonPV op dak. Deze ontwikkeling wordt nog eens in de hand gespeeld doordat bij de SDE 2018 productie aan het net wordt gestimuleerd ten opzichte van productie voor eigen verbruik. Bij productie voor eigen verbruik gaat RVO namelijk een hoger correctiebedrag hanteren.

Ontzorg- en inkoopactie zonPV voorjaar 2018

Sinds maart dit jaar zet Windunie in op een ontzorgingspropositie voor ZonPV op dak voor zowel leden als niet leden. Momenteel zitten we voor projecten met een beschikking uit de voorjaarsronde in de inkoopfase van de ZonPV installaties. Komende weken starten we wederom met een ontzorg- en inkoopactie voor de voorjaarsronde 2018. Met bovenstaande in ons achterhoofd zullen we extra scherp naar de business cases kijken. De ervaringen van de inkoopfase en ons nauwe contact met de voorkeursleveranciers kunnen wij tevens integreren in de business cases. De Windunieleden hebben vaak het voordeel dat ze niet veel meer hoeven te investeren in een (verzwaring van) netaansluiting omdat zij de ZonPV installatie op dezelfde aansluiting kunnen realiseren als hun windturbine. Mocht u de ZonPV installatie wel op een aparte netaansluiting willen, dan kan Windunie u hierin ook ondersteunen.

Informatie en contactgegevens

Heeft u interesse in of vragen over ZonPV voor op uw dak of weide? Dan kunt u terecht bij Windunie per mail of op telefoonnummer 030 753 31 00.