Windmaand mei 2021

Windmaand mei 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Kansen

Bestuurscolumn

Ondernemers zijn bij uitstek kans-denkers. Denken vanuit de mogelijkheden. Waar de één zegt ‘tuurlijk niet’ zegt de ander juist ‘tuurlijk wel’. Dat ondernemende is onderscheidend voor Windunie.

Een voormalig topman van een van de grote Nederlandse energiebedrijven gaf vorige week een reflectie op de coöperatieve ondernemingsvorm. Soms lastig, maar op de lange termijn waardevol. In deze tijd met veel externe dynamiek, moeten wij met elkaar in gesprek blijven en ideeën delen. Om samen na te denken over de energiesystemen van de toekomst. Wellicht helpt het om de externe dynamiek in het energielandschap kort te duiden. Of, beter gezegd, een poging hiertoe:

Marktontwikkelingen: spelers

Door de energietransitie zoeken de traditionele energiespelers (olie- en gasbedrijven, nutsbedrijven) naar een geschikte uitgangspositie. Tegelijkertijd melden zich ook kleinere en relatief nieuwere spelers die hun rol opeisen zoals bijvoorbeeld Alfen (al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld Enexis). Vermeldenswaardig is dat in de eerstekwartaalcijfers van dit beursfonds het onderdeel ‘energieopslag’ de grootste groei vertoonde (+111%). Wie heeft straks welke rol, en hoe passen Windunie en haar leden daar dan in?

Marktontwikkelingen: energiemarkt

Zoals aangeduid door onze huiseigen marktvorser Jochem was 2020 het jaar met het hoogste aantal uren met een negatieve stroomprijs. Ergo: de onbalans neemt toe en met name op zonnige dagen. Kunnen wij hier slimme oplossingen voor bedenken met elkaar? De positieve onderliggende vraagfactoren zijn de elektrificatie van het wagenpark en een toename van warmtepompen. Hoe kunnen we hier optimaal van profiteren?

Beleidsontwikkelingen: landelijk

Bovenaan staat de doelstelling om van het gas af te gaan, en de wereldwijde CO2-reductie doelstellingen te behalen. Tegelijkertijd is de berekende onrendabele top voor duurzame energie steeds lager. Dit zet de exploitaties van kleinschaligere parken en turbines onder druk (ten opzichte van historische business cases). Hoe hier slimmer op in te spelen, en met wie?

Beleidsontwikkelingen: lokaal

De eerste RES-rapporten zijn verschenen. Hamvraag is of de som van duurzame energiemogelijkheden op regionaal niveau groot genoeg is voor de landelijke doelstellingen. Met de RES-aanpak lijkt ook de nadruk op lokaal draagvlak, bijvoorbeeld met de burger als stemhebber en participant, meer dan voorheen evident. Waar liggen de kansen vanuit de RES? Kent u de RES-plannen bij u in de buurt? Windunie heeft een kaart van de RES-gebieden en de mogelijkheden.

Technologische ontwikkelingen

De vermogens per windturbine en ook de rendementen op de zonnecellen hebben een vlucht naar voren gemaakt. Ook batterijen worden nu op grotere schaal geproduceerd dan ooit tevoren (bijvoorbeeld voor de automobielindustrie). Soms ook klein. Ik sprak ooit iemand die een afgedankt Tesla model S had ontmanteld voor een eigen Power Wall, toen die nog niet commercieel te koop was in Europa. Wie durft?

Want zeker, de toets van de markt zal uiteindelijk gemaakt moeten worden. Dit geldt voor zowel uw bedrijf, Windunie, alsook voor de energieoplossingen van de toekomst. Dit vraagt om de beste ideeën en de beste inzichten. Tuurlijk wel!

Jan Ubbo Berghuis
Bestuurslid

Bestuur@windunie.nl