Windmaand mei 2021

Windmaand mei 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Nieuwe directie SwifterwinT

SwifterwinT, één van de initiatiefnemers van Windplanblauw, heeft per 1 mei Hans Wichink aangesteld als strategisch directeur. Samen met operationeel directeur Stephan de Clerck vormt hij de komende jaren de directie van SwifterwinT BV. Windunie is als adviseur betrokken bij dit project.

Als voormalig leidinggevende van een internationale adviesorganisatie in onder andere projectmanagement, finance & governance en risk & compliance, aanvullend op zijn ervaring in de energiebranche vanuit Nuon, brengt Hans Wichink veel kennis en ervaring mee van het aansturen van projecten met veel verschillende betrokkenen en belanghebbenden. Ook heeft hij als bestuurder ervaring met het opbouwen van organisaties en de samenwerking met partners. Roy Michielsen, bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor (STAK) SwifterwinT, die toezicht houdt op de directie van SwifterwinT BV is blij met de komst van Hans Wichink.

Nieuwe fase Windplanblauw

Nadat in december vorig jaar de financiering rond is gekomen voor de realisatie van de 37 windmolens van Windplanblauw op land, is het project in een andere fase beland. Dit vraagt om andere competenties van de directie. Stephan de Clerck is in december aangesteld als operationeel directeur. De Clerck maakte in de ontwikkelingsfase van het project ook deel uit van de directie. Naast dat hij kennis, ervaring en een netwerk in windenergie en in het projectgebied meebrengt, draagt hij daarmee zorg voor de continuïteit in het project. Als operationeel directeur is hij verantwoordelijk voor het contractmanagement en de planning.

Strategisch directeur Hans Wichink is aangetrokken om de verbinding met en binnen de leden, contractanten en certificaathouders van SwifterwinT, maar ook met partner Vattenfall en de betrokken overheden te waarborgen en de organisatie verder te ontwikkelen richting de exploitatiefase. Hij is daarin verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en een goede governance en brengt als ‘buitenstaander’ een frisse blik op het project mee en de context waarin dat wordt gerealiseerd.

Over SwifterwinT

In SwifterwinT werken meer dan 170 agrarische ondernemers en inwoners in het projectgebied samen aan de realisatie van Windplanblauw. De tweede initiatiefnemer van Windplanblauw is Vattenfall.

Over Windplanblauw

Windplanblauw is een windpark in de noordwesthoek van Flevoland. 74 windmolens worden hier vervangen door 61 grotere turbines, met meer vermogen. In totaal zullen deze windturbines jaarlijks ca. 250 MW duurzame stroom opwekken. Windplanblauw levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling in het Nederlandse Klimaatakkoord om in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te wekken.

Een deel van de opbrengsten van het windpark wordt in een omgevingsfonds gestort ten bate van de inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad. Ook was het mogelijk voor de bewoners van Swifterbant, Dronten en Lelystad om te investeren in het windpark in de vorm van obligaties. Op de obligatielening van 10 miljoen euro is voor 30% door inwoners van Flevoland ingeschreven.

Planning

Begin dit jaar is gestart met het saneren van de eerste 12 bestaande windmolens in het gebied en het aanleggen van inritten, parkwegen, kraanopstelplaatsen en turbinefundaties voor de 37 windmolens op land. De bouw van deze windmolens staat voor begin volgend jaar gepland. Medio 2023 worden deze windmolens naar verwachting in gebruik genomen. Het startsein voor de bouw van de turbines op het IJsselmeer volgt later.

Wilt u meer informatie over samenwerken met Windunie?

Neem contact op via mail of per telefoon: 030 753 31 00.