Windmaand mei 2021

Windmaand mei 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Lobby

Dashboard helpt windsector veiliger werken

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Als relatief jonge business moet in de windsector nog veel worden uitgedokterd. Eén van die onderwerpen is veiligheid. Veiligheid van de medewerkers die de windmolens bouwen, onderhouden en gebruiken is natuurlijk belangrijk en elk bedrijf werkt daaraan. In de afgelopen decennia is hier veel ervaring mee opgedaan. Op dit moment is er echter geen landelijk overzicht van deze veiligheid en waar de risico’s zitten. Elk bedrijf stelt een eigen safety en veiligheidsbeleid op. Daar gaat brancheorganisatie NWEA nu verandering in brengen door samen met leden een landelijk dashboard te ontwikkelen en sector breed van elkaar te leren.

Incidenten gebeuren

Elk bedrijf wat windmolens bouwt heeft te maken met incidenten. Het blijft immers mensenwerk, al vindt de sector natuurlijk elk incident eentje te veel. Bij de meeste bedrijven gaat het om enkele per jaar. Meest bekend zijn struikelpartijen op het pad naar de windmolen of beknellingen van bijvoorbeeld hand of vingers tijdens onderhoud.

Sectorbreed aan de slag

Behalve het dashboard werkt de sector ook aan andere veiligheidsmaatregelen. Zo is er een ARBO catalogus Windenergiebedrijven die momenteel geüpdatet wordt. En werkt de sector aan meer afstemming bij reddingsacties, met name belangrijk als iemand boven in een turbine een ongeval krijgt. Hiervoor zijn hoogtereddingsteams ingesteld, maar die kennen geen landelijke dekking. Juist daarom krijgt elke monteur een basis safety training en kijkt de sector naar landelijke dekking. En waar op zee al veel ervaring is met werken op hoogte bij het bouwen van olieplatforms. Daar leert de sector op land ook van. Die ervaring wil de sector via het dashboard meer delen. Ondanks de verschillen in veiligheid op Wind op Land (en Wind op Zee) moet geborgd worden dat er één veiligheidsbeleid komt voor de windbranche.

Bouw van het dashboard

Het komende half jaar gaat NWEA samen met leden een dashboard bouwen waarin elk incident kan worden geregistreerd. Vanuit het dashboard kan bijvoorbeeld blijken dat beknelling relatief vaak voorkomt; op basis hiervan kan een thema toolbox gemaakt worden. Het dasboard kan eveneens gevuld worden met geanonimiseerde incident rapportages. Door het voor elkaar inzichtelijk maken van directe en indirecte oorzaken, kan van elkaar geleerd worden.

Véronique Eldering contactpersoon voor lobbywerkzaamheden

Per 1 juni is Véronique Eldering de contactpersoon binnen Windunie voor lobbywerkzaamheden via NWEA en het lobby overleg tussen Energie Samen en Windunie. Zij volgt Laura de Groot op, die na 3 jaar het stokje doorgeeft.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Véronique Eldering per mail of via telefoonnummer: 06 – 30 90 03 91.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie'

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken. Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.