Windmaand maart 2021

Windmaand maart 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

Laatste bestuurscolumn

We maken altijd op voorhand een rooster waarin we afspreken wie van de bestuursleden wanneer een column schrijft. Ik had het vooraf niet zo gepland, maar het is wel passend: dit is mijn laatste bestuurscolumn.

Jullie hebben kunnen zien in de vorige windmaand dat er een vacature komt in het bestuur van de Coöperatie. Ik ben op de komende Algemene Ledenvergadering aftredend en niet herkiesbaar. Dit is een statutaire regel. Een bestuurslid kan eenmaal worden herkozen.

Dat lijkt mogelijk weinig, maar met een zittingstermijn van vijf jaren ben je dan al 10 jaar bestuurslid. Een mooi moment om afscheid te nemen en dus inderdaad niet kort. Ik heb de coöperatie zien groeien. Niet alleen in ledental, maar ook in diversiteit in leden en diversiteit in activiteiten.

Het personeelsbestand is net zo divers. Ze hebben wel allemaal één gemene deler. Ze zijn allemaal gemotiveerd om het beste te bereiken voor de leden van de coöperatie. Een mooie club om voor en mee te werken.

Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld voor de vacature in het bestuur dus ik ga ervan uit dat jullie op de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuurslid kunnen kiezen. Ik zie jullie graag weer op de fysieke bijeenkomsten als collega-lid van onze mooie coöperatie Windunie.

Tot slot: dit jaar bestaat de Coöperatie 20 jaar. De organisatie van het vieren daarvan is in gang gezet. Als bestuur hebben we uitgesproken dat dit wel een fysieke bijeenkomst moet zijn. We hebben voor zekerheid gekozen. Daarom vieren we volgend jaar samen het 2(1) jarig bestaan!

Jacqueline Tuinenga
Bestuurslid

Bestuur@windunie.nl