Windmaand maart 2021

Windmaand maart 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Lobby

Congestiegebieden

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

De netbeheerders kunnen de groei van opwek van duurzame energie niet bijhouden. Dit heeft als gevolg dat het elektriciteitsnet op steeds meer plekken voor meerdere jaren op slot gaat. De verwachting is dat steeds meer projecten te maken krijgen met een weigering van de netbeheerder om transportcapaciteit toe te wijzen. Of dat projecten geen transportindicatie krijgen en daarmee geen SDE++. Groot probleem blijft dat de netbeheerder hier een monopolist in is en daarmee werk kan afhouden zonder dat hier controle op is. Vanaf volgende maand moeten ook grotere postcoderoosprojecten een transportindicatie meesturen met de aanvraag.

Veel netbeheerders verlenen steeds meer informatie over congestiegebieden op hun website, maar voor marktpartijen is het niet te controleren of afwijzingen terecht zijn. Marktpartijen kunnen wel bezwaar maken, maar er is geen goede procedure om op tijd bezwaar te kunnen maken opdat de SDE++ alsnog tijdig verstrekt wordt.

Overigens zien we ook dat netbeheerders wel degelijk in ‘rode gebieden’ voor grotere aanvragen kijkt of er toch wat mogelijk is, maar je bent als ontwikkelaar wel afhankelijk van de medewerking van de netbeheerder; je kunt niet terugvallen op een beschermd recht. Bovendien is er geen eenduidige systematiek, wat ervoor zorgt dat er mogelijk verschillen ontstaan per netbeheerder.

Het meenemen van oplossingen zoals loslaten van de storingsredundantie, cablepooling, curtailment, onderdimensionering, spanningsondersteuning vanuit de omvormers, GOPACS etc. zal leiden tot minder congestiegebieden en minder afgewezen transportindicaties. Nu worden die oplossingen buiten beschouwing gelaten voor het vaststellen van congestiegebieden en het verstrekken van transportindicaties. Dit is in tegenspraak met wat de minister heeft beloofd in zijn Kamerbrieven hierover. Bij een negatieve transportindicatie is dan ook slim om daar niet direct genoegen mee te nemen, maar te verwijzen naar de oplossingsmogelijkheden en de netbeheerder erop te wijzen dat die meegenomen moeten worden in het advies over de transportindicatie.

De komende periode willen we daarom scherp in beeld krijgen hoeveel projecten vanwege de transportschaarste niet aangesloten kunnen worden en welk vermogen het in totaal betreft. Dit is cruciale input voor de investeringsplannen van de netbeheerders die zij begin volgend jaar moeten indienen.

Voor meer informatie over netinpassing en systeemintegratie kunt u contact opnemen met Janet Nienhuis: janet.nienhuis@windunie.nl. Janet vertegenwoordigt Energie Samen/ Windunie in de subcommissie netinfra van NWEA.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Laura de Groot per mail of via telefoonnummer: 06 – 55 45 58 81.

Speciaal voor Windunieleden: Lobby informatie op ‘Mijn Windunie'

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord. Dit wachtwoord is bij Windunie niet bekend, omdat het automatisch wordt gegenereerd.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken. Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.